MINI SZKOLENIE: DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Sektor 3 Szczecin zaprasza na wakacyjne mini szkolenia, które będzie dotyczyło procedur uzyskiwania wsparcia finansowego od administracji publicznej. 

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 zaprasza na spotkanie dotyczące procedur uzyskiwania wsparcia finansowego od administracji publicznej (urzędu gmin/ miast, urzędy marszałkowskie, ministerstwa) według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa o pożytku określa sposób uzyskiwania wsparcia finansowego od jednostek samorządu przez organizacje pozarządowe. Fundusze na wyciągnięcie ręki!

Czas: 28 lipca 2016, g. 16.00 – 18.30
Miejsce: Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, sala 4/18 (IV piętro)

Nie wiesz w jaki sposób odpowiedzieć na konkurs ofert i jak wykorzystać możliwość zgłoszenia własnego pomysłu do realizacji?

Mini szkolenie obejmuje m. in.:

  • procedury dotacji wg ustawy o pożytku – omówienie,
  • wysokości wsparcia, dokumentacje konkursowe, karty ocen,
  • różnice między wspieraniem a powierzaniem realizacji zadania,
  • działania, które można realizować.

Na zgłoszenia czekają do 26 lipca 2016. Liczy się kolejność zgłoszeń. Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu muszą wypełnienić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny TUTAJ.

Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają organizacje realizujące aktywne działania na rzecz osób starszych oraz organizacje uczestniczące w Programie Rozwojowym NGO.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments