MIKROGRANTY W INKU

mikrogranTY, to program kierowany do wszystkich kreatywnych działaczy społecznych, którzy marzą o zrealizowaniu małych inicjatyw dla lokalnej szczecińskiej społeczności.

Głównym celem programu pn. mikrogranTY jest wsparcie przez INKU Szczeciński Inkubator Kultury organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (składających  się z minimum trzech pełnoletnich osób)  inicjatyw społeczno-kulturalnych i społeczno-artystycznych o 
charakterze non-profit oraz o charakterze włączającym i angażującym społeczność lokalną na terenie miasta Szczecin.

Zgłaszający do projektu mają szanse otrzymać wsparcie  finansowe do 2000 zł brutto, oraz wsparcie organizacyjne, promocyjne i merytoryczne od zespołu INKU. To idealny start dla osób pragnących tworzyć KULTURALNĄ PRZESTRZEŃ w Szczecinie.

Pomoc polega na współudziale Organizatora w realizacji inicjatywy poprzez zakup materiałów lub usług, bez których realizacja nie byłaby możliwa.

 Wnioski o mikrogranTY można składać w terminie do 13.03.2019r. , wysyłając pod adres: mroman@mediadizajn.pl.
Ogłoszenie wyników nastąpi 29.03.2019 r.

Na 2019 rok zaplanowaliśmy cztery nabory. W ramach każdej zostanie wybrana jedna inicjatywa do realizacji. Informacje o kolejnych naborach pojawią się na stronie internetowej oraz na profilu Facebook INKU Szczecińskiego Inkubatora Kultury.

CO: Program mikrogranTY

GDZIE: INKU Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: do 13.03.2019 r.

ORGANIZATORZY: INKU Szczeciński Inkubator Kultury | Stowarzyszenie Media Dizajn | Urząd Miasta Szczecin

KONTAKT: Magda Roman Specjalistka ds. Animacji i Promocji, tel. 91 424 04 64, e-mail: mroman@mediadizajn.pl


KULTURALNA PRZESTRZEŃ !

Comments