mikrogranTY: ruszył drugi nabór!

Z przyjemnością ogłaszamy drugi nabór do naszego programu "mikrogranTY". Wbrew pozorom, to nie program grantowy, a działanie, poprzez które chcemy wesprzeć realizację Waszych dobrych pomysłów. Ubierzcie je w słowa i podeślijcie do nas do 3 września 2015 r. (włącznie) - spośród propozycji wybierzemy jedną, którą pomożemy urzeczywistnić jeszcze w tym roku!

Znów wzywamy wszystkich gotowych na społeczny zryw! Właśnie rusza drugi nabór do programu pn. mikrogranTY, w ramach którego INKU finansuje realizacje małych inicjatyw. Pragniemy stworzyć szansę dla tych, którzy najlepiej znają swoje podwórka i wiedzą, jak zaangażować lokalną społeczność do działań na rzecz dobra wspólnego. mikrogranTY to program dla wszystkich, którzy mają pomysł. Może być to plan na sąsiedzkie upiększanie okolicy, kameralny koncert w nietypowym miejscu, kino w bramie kamienicy – każdy pomysł będzie brany pod uwagę. Choć pieniądze nie są duże (maksymalnie 1850 zł brutto), a w każdym naborze realizowana będzie tylko jedna inicjatywa to i tak warto się zainteresować tym programem.

Po pierwsze dlatego, że to jeden z niewielu programów wspierających grupy nieformalne (wystarczą trzy osoby, które chcą coś wspólnie zrobić), nie tylko organizacje pozarządowe. Po drugie, oprócz pieniędzy, realizatorzy wybranej inicjatywy dostaną coś bezcennego – wsparcie organizacyjne, promocyjne i merytoryczne zespołu INKU. To program dla osób, które są na początku swojej drogi w roli lidera społecznego. Nie ma tu wielkich pieniędzy, bo nie o wielkie pieniądze, czy spektakularne przedsięwzięcia tu chodzi. Chodzi nam o stworzenie możliwości spotkania, impulsu, który pociągnie za sobą dalsze działania. Takie inicjatywy – prawdziwe, szczere i oddolne – będą miały największe szanse na realizację. Takie jak inicjatywa pn. "Imieniny Storrady", która otrzymała wsparcie INKU w ramach pierwszego naboru. W ciągu trzynastu lat działalności "KLUBU STORRADY" STOWARZYSZENIA NA RZECZ WZBOGACANIA I ROZWOJU ŻYCIA KULTURALNO-SPOŁECZNEGO SZCZECINA mieszkańcy ulicy Storrady (i okolic) stali się naturalnymi odbiorcami oferty kulturalnej i edukacyjnej, realizowanej w zabytkowym domku (tzw. Domku Grabarza), który na oczach mieszkańców zmieniał swoją funkcję – od mieszkań socjalnych, przez opuszczoną ruinę, aż po miejsce, którym zaopiekowali się artyści i animatorzy kultury. W szeregu działań realizowanych przez te lata, uczestniczyli również okoliczni mieszkańcy, reprezentujący różne grupy społeczne i wiekowe. Wystawy, koncerty, warsztaty przyciągały zainteresowanych sąsiadów, dla których często wydarzenia w Klubie Storrady były jedynym kontaktem z niemasową oferta kulturalną. Poprzez swoją inicjatywę, Stowarzyszenie pragnie jeszcze bardziej zachęcić mieszkańców do uczestniczenia w działalności kulturalnej Klubu i pokazać, że są zawsze mile widziani. Okazją do organizacji spotkania będą imieniny patronki ulicy Storrady. W Szwecji znana jest jako Sygrid, a imieniny przypadają 15 września. Planowane wydarzenie będzie więc swoistym świętem ulicy – formą wspólnego celebrowania, w Szczecinie właściwie niepraktykowaną. Nawiązując do szwedzkiej części życiorysu Storrady, wprowadzone zostaną skandynawskie akcenty, m.in. szwedzkie dania czy gry i zabawy. 

Jeśli w Waszych sercach i głowach czają się podobne lub jeszcze lepsze pomysły, zaproście nas do współrealizacji! Harmonogram naboru:

03.08.15-03.09.15: nabór
10.09.15: ogłoszenie wyników
14.09.15-14.11.15: realizacja mikroinicjatywy

AKTUALIZACJA: W ramach drugiego naboru zrealizujemy akcję "O NAS U NAS", zaplanowaną przez grupę nieformalną NASA (Nasza Alternatywna Społeczna Akcja). Więcej info tutaj.

DALSZE INFORMACJE:

O PROGRAMIE

Głównym celem programu pn. „mikrogranTY” jest wsparcie przez Szczeciński Inkubator Kultury działający za pośrednictwem Stowarzyszenia Media Dizajn, inicjatyw społeczno-kulturalnych i społeczno-artystycznych o charakterze non-profit i o charakterze interwencyjnym, realizowanych w przestrzeni publicznej. Pomoc polega na współudziale w realizacji inicjatywy poprzez zakup materiałów lub usług o wartości do 1850 zł brutto, których brak uniemożliwiłby realizację. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

O wsparcie ubiegać się mogą organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)) oraz grupy nieformalne, czyli grupy składające się z minimum trzech pełnoletnich osób, wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadających osobowości prawnej.

CO FINANSUJEMY?

Wsparciem mogą być objęte inicjatywy, które spełniają przynajmniej dwa 
z poniższych warunków:

  • mają charakter społeczno-kulturalny lub społeczno-artystyczny;
  • mają charakter interwencyjny;
  • angażują mieszkańców Szczecina.

Dodatkowo, inicjatywa musi być realizowana na terenie Miasta Szczecin. UWAGA! Wsparcie nie może obejmować kosztów osobowych, ani przedmiotów, które nie zostaną wykorzystane przy realizacji inicjatywy. Nie finansujemy także wynagrodzenia dla pomysłodawcy i/lub koordynatora inicjatywy. Co ważne, wsparcie nie może obejmować kosztów poniesionych przy zakupie alkoholu, papierosów czy substancji psychoaktywnych.

FAQ

1. Czy na etapie składania wniosku powinniśmy dodać załączniki do formularza inicjatywy?
Nie, na etapie naboru należy przesłać na adres: krabinska@mediadizajn.pl jedynie wypełniony w wersji elektronicznej formularz inicjatywy - prosimy nie załączać żadnych dodatkowych załączników!

2. Czy formularz inicjatywy należy podpisać, zeskanować i wysłać e-mailem na etapie naboru?
Na etapie naboru prosimy jedynie wypełnić formularz elektronicznie i wysłać na adres: krabinska@mediadizajn.pl. Nie należy go podpisywać ani skanować.

3. Czy jako osoba prywatna mogę złożyć swój pomysł na inicjatywę?
Nie, w programie mikrogranTY mogą startować organizacje pozarządowe (także stowarzyszenia zwykłe) oraz grupy nieformalne - osoby prywatne nie mają możliwości występować indywidualnie. Szczegóły w Regulaminie. 

4. Jakie pomysły będą najwyżej punktowane?
Zależy nam na działaniach społeczno-artystycznych i społeczno-kulturalnych angażujących lokalne społeczności, przemyślanych, mających na celu odpowiedź na realne potrzeby odbiorców. Wyjdźcie poza mury, rzeczywiście zaangażujcie ludzi spoza Waszej grupy roboczej i zaplanujcie coś niestandardowego, a możecie liczyć na naszą uwagę :)

5. Czy mogę ubiegać się o dodatkowe środki z innych źródeł finansowania na tę samą inicjatywę?
Na inicjatywę - tak. Na przedmiot oferty przygotowanej do programu mikrogranTY - nie. Innymi słowy jeśli Wasz pomysł zakłada np. zorganizowanie poetyckiego slamu i musice z tej okazji wynająć salę, możecie to wpisać w budżet w ramach programu mikrogranTY. W takim przypadku jednak kosztów tego samego wynajmu nie możecie uwzględniać w kosztach projektu składanego np. do Urzędu Miasta. Ale jeśli w ramach tego samego działania oprócz wynajęcia sali (które sfinansujemy w ramach programu mikrogranTY) musicie jeszcze wynająć np. leżaki i nie jest to uwzględnione w tym budżecie, możecie o te środki starać się z innych źródeł. 

6. Jeśli udało nam się pozyskać dodatkowe środki, czy powinniśmy wykazywać to w budżecie w formularzu inicjatywy?
Nie, w formularzu inicjatywy składanym w ramach naboru do programu mikrogranTY należy uwzględnić jedynie koszt inicjatywy lub jej części, planowanej do realizacji w ramach programu - bez wkładu własnego nie- i finansowego. Należy również pamiętać, że maksymalny poziom wsparcia to 1850 zł (w związku z czym budżet inicjatywy nie może przekroczyć tej kwoty).

W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy (krabinska@mediadizajn.pl) lub telefoniczny (91 424 04 64). UWAGA! Dokumenty konkursowe różnią się od tych w I naborze! 

I NABÓR - info tutaj

Comments