mikrogranTY - PIERWSZY NABÓR W 2017 ROKU!

Ruszamy ponownie, wiosennie i w oczekiwaniu na Wasze pomysły na realizację małych inicjatyw oddolnych. INKU Szczeciński Inkubator Kultury ogłasza kolejny nabór do programu mikrogranTY.  Kolejny raz pomożemy Wam sfinansować i zrealizować jeden z nich.

CO MOŻEMY WAM ZAOFEROWAĆ?

Wiemy, że macie wspaniałe pomysły, i także w tym roku chcemy Wam pomóc i je zrealizować w przestrzeni Szczecina. W tym roku zaplanowaliśmy trzy edycje konkursu mikrogranTY w ramach, którego oferujemy: wsparcie finansowe w wysokości 2000 zł (brutto), wsparcie promocyjne i merytoryczne. W każdej edycji dofinansujemy jeden pomysł. Pierwszy nabór zostaje przedłużony do 26 czerwca. Kolejne dwa nabory ruszą w miesięcznych odstępach (lipiec, sierpień). Informacje o kolejnych naborach będą zamieszczane na stronie internetowej oraz profilu FB INKU Szczecińskiego Inkubatora Kultury. Czas na zrealizowanie Waszego projektu nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia wyników naboru.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

mikrogranTY to inicjatywa oddolna, więc zapraszamy:

  • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817, poz. 1948, z 2017 poz. 60);
  • grupy nieformalne – wystarczy grupa trzyosobowa;

INFORMACJE PRECYZUJĄCE:

Głównym celem programu pn. „mikrogranTY” jest wsparcie przez INKU Szczeciński Inkubator Kultury działający za pośrednictwem Stowarzyszenia Media Dizajn, inicjatyw społeczno-kulturalnych i społeczno-artystycznych o charakterze non-profit, włączających i angażujących społeczność lokalną oraz inicjatyw charakterze interwencyjnym. Obszar realizacji projektu to teren Szczecina. Grupy nieformalne lub organizacje pozarządowe mogą pochodzić spoza miasta.

Pomoc polega na współudziale w realizacji inicjatywy poprzez zakup materiałów lub usług o wartości do 2000 zł brutto, których brak uniemożliwiłby jej realizację. 

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć elektronicznie na adres poczty: rbartlomiejski@mediadizajn.pl  w tytule wiadomości wpisując: „mikrogranTY oferta”.

UWAGA! Wsparcie nie może obejmować kosztów osobowych, ani przedmiotów, które nie zostaną wykorzystane przy realizacji inicjatywy. Nie finansujemy także wynagrodzenia dla pomysłodawcy i/lub koordynatora inicjatywy. Co ważne, wsparcie nie może obejmować kosztów poniesionych przy zakupie środków trwałych, alkoholu, papierosów czy substancji psychoaktywnych. Działanie nie może mieć charakteru zamkniętego i prywatnego, musi być skierowane co najmniej do społeczności lokalnej (np. wspólnoty osiedlowe, mieszkańcy podwórka, zbiorowości lokalne). Termin ogłoszenia wyników pierwszego naboru nastąpi 5 lipca 2017 r.


ZREALIZOWANE mikrogranTY:

I edycja - „Imieniny Storrady”;
II edycja - „O NAS U NAS”
III edycja – „Dobre praktyki”
IV edycja – „Imieniny ulicy Józefa Wybickiego”

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin programu mikrogranTY
Załączniki dodatkowe

INFORMACJE DODATKOWE:

W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z koordynatorem programu Dorotą Kowalewską (dkowalewska@mediadizajn.pl) oraz Robertem Bartłomiejskim - specjalistą ds. organizacji i fundraising’u (rbartlomiejski@mediadizajn.pl) 91 424-04-64).

Powodzenia!

Comments