mikrogranTY: NABÓR RUSZA!

Z przyjemnością ogłaszamy pierwszy w tym roku nabór do naszego programu mikrogranTY! Wbrew pozorom, to nie program grantowy, a działanie, poprzez które chcemy wesprzeć realizację Waszych dobrych pomysłów. Ubierzcie je w słowa i podeślijcie do nas do 31 marca 2016 (włącznie) - spośród propozycji wybierzemy jedną, którą pomożemy urzeczywistnić jeszcze w tym półroczu!

W tym roku stawiamy na jednodniowe instytucje kultury! To będzie tematyczna edycja programu mikrogranTY. Udział w niej będą mogli wziąć wszyscy, którzy we współpracy z lokalną społecznością czy wspólnotą mieszkaniową przeobrażą na jeden dzień własną kamienicę, blok, dom wielorodzinny w otwartą na wszystkich instytucję kultury. Działanie ma na celu zwrócenie uwagi na indywidualną odpowiedzialność każdego mieszkańca za miasto, budowanie więzi lokalnych i integrację społeczną w ramach "żywej kultury". Innymi słowy - im więcej osób ze społeczności lokalnej za Wami stoi, tym większe szanse finansowania Waszego pomysłu macie. 

Przypominamy, że głównym celem programu pn. mikrogranTY jest wsparcie przez INKU Szczeciński Inkubator Kultury działającego za pośrednictwem Stowarzyszenia Media Dizajn inicjatyw społeczno-kulturalnych i społeczno-artystycznych o charakterze non-profit oraz o charakterze włączającym i angażującym społeczność lokalną, „umiejscowione” we przestrzeni półpublicznej miasta. Pomoc polega na współudziale Organizatora w realizacji inicjatywy poprzez zakup materiałów lub usług o wartości do 2000 zł brutto, których brak uniemożliwiłby realizację. Inicjatywy powinny być planowane do realizacji w okresie od 1 maja 2016 do 15 czerwca 2016.

W programie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz grupy nieformalne, czyli grupy składające się z minimum trzech pełnoletnich osób, wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadających osobowości prawnej. 

Wszystkie dokumenty (Regulamin wraz z załącznikami) dostępne są na naszej stronie. Czekamy na Wasze pomysły do 31 marca 2016. Prosimy o wypełnienie formularza online (link tutaj) - wnioski można składać jedynie w tej formie, złożenie wniosku w formie papierowej będzie uznane za błąd formalny.

Dla zainteresowanych osób 17 marca 2016 r. o godzinie 15:00 w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury (al. Wojska Polskiego 90) odbędzie się spotkanie informacyjne dot. programu i wypełnienia wniosku. Osoby chętne proszone są o kontakt mailowy z Kingą Rabińską (krabinska@mediadizajn.pl, tel. 91 424 04 64).

FAQ

1. Czy na etapie składania wniosku powinniśmy dodać załączniki do formularza inicjatywy?
Nie, na etapie naboru należy wyłącznie złożyć online formularz inicjatywy - prosimy nie przesyłać żadnych dodatkowych załączników!

2. Czy formularz inicjatywy należy podpisać, zeskanować i wysłać e-mailem na etapie naboru?
Na etapie naboru prosimy jedynie wypełnić formularz online. Nie należy go podpisywać ani skanować.

3. Czy jako osoba prywatna mogę indywidualnie złożyć swój pomysł na inicjatywę?
Nie, w programie mikrogranTY mogą startować organizacje pozarządowe (także stowarzyszenia zwykłe) oraz grupy nieformalne (czyli minimum trzy osoby) - osoby prywatne nie mają możliwości występować indywidualnie. Szczegóły w Regulaminie. 

4. Jakie pomysły będą najwyżej punktowane?
Zależy nam na działaniach społeczno-artystycznych i społeczno-kulturalnych angażujących lokalne społeczności, przemyślanych, mających na celu odpowiedź na realne potrzeby odbiorców. Wyjdźcie poza mury, rzeczywiście zaangażujcie ludzi spoza Waszej grupy roboczej i zaplanujcie coś niestandardowego, a możecie liczyć na naszą uwagę :) Wszystkie wnioski muszą zostać także prawidłowo złożone i spełniać kryteria zawarte w Regulaminie. 

5. Czy mogę ubiegać się o dodatkowe środki z innych źródeł finansowania na tę samą inicjatywę?
Na inicjatywę - tak. Na przedmiot oferty przygotowanej do programu mikrogranTY - nie. Innymi słowy jeśli Wasz pomysł zakłada np. zorganizowanie poetyckiego slamu i musice z tej okazji wynająć salę, możecie to wpisać w budżet w ramach programu mikrogranTY. W takim przypadku jednak kosztów tego samego wynajmu nie możecie uwzględniać w kosztach projektu składanego np. do Urzędu Miasta. Ale jeśli w ramach tego samego działania oprócz wynajęcia sali (które sfinansujemy w ramach programu mikrogranTY) musicie jeszcze wynająć np. leżaki i nie jest to uwzględnione w tym budżecie, możecie o te środki starać się z innych źródeł. 

6. Jeśli udało nam się pozyskać dodatkowe środki, czy powinniśmy wykazywać to w budżecie w formularzu inicjatywy?
Nie, w formularzu inicjatywy składanym w ramach naboru do programu mikrogranTY należy uwzględnić jedynie koszt inicjatywy - bez wkładu własnego nie- i finansowego. Należy również pamiętać, że maksymalny poziom wsparcia to 2000 zł (w związku z czym budżet inicjatywy nie może przekroczyć tej kwoty).

7. Jak mamy przygotować budżet dla inicjatywy?
Przede wszystkim musi być on czytelny, rozsądny i spójny z opisem inicjatywy. Nie popełniajcie błędów typu wpisanie kosztu (np. wynajem dmuchanego zamku), jeśli w ogóle nie ma o nim słowa w części merytorycznej. Radzimy rozpisać to sobie (i nam) posługując się poniższym wzorem:
BUDŻET INICJATYWY: _____________
A.Rodzaj kosztu
B.Jednostka miary (np. umowa, komplet, sztuka itp.)
C.Liczba jednostek                                                                                                                                                                       D.Cena jednostkowa /brutto/                                                                                                                                                           E.Koszt całkowity /C x D | brutto/                                                                                                                                                    
np.                                                                                                                                                                                           BUDŻET INICJATYWY: 2000
1. Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej warsztaty (A): umowa (B) x 1 (C) x 400 zł (D) = 400 zł (E)
2. ...
3. ...                                                                                                                    
Pamiętajcie, że budżet dotyczy tylko dofinansowania w ramach programu mikrogranTY i nie może przekroczyć 2000 zł brutto. Przy takim budżecie radzimy też nadać odpowiedni poziom ogólności.

8. Jak mamy przygotować harmonogram?
Przede wszystkim dobrze zastanówcie się, jaką drogę musicie przejść, by zrealizować swój pomysł. Bo jeśli jest nim np. potańcówka dla sąsiadów i mieszkańców to w harmonogramie należy uwzględnić nie tylko samą potańcówkę, ale także przygotowania (np. rozmowy z sąsiadami, druk plakatów, kontakt z mediami itp.). Zaplanujcie wszystko, rozpiszcie (uwzględniając także połączenia między nimi, np. nie wydrukujemy plakatu bez jego projektu) i przedstawcie nam najbardziej optymalną opcję, pamiętając o zmieszczeniu się w terminie realizacji nadanym przez program.

Comments