„Mikrodotacje – Małe Inicjatywy Lokalne” - trwa ostatni nabór w tym roku

31 sierpnia 2015 roku mija termin składania, ostatnich w tym roku, wniosków o przyznanie mikrodotacji. Macie pomysł na realizację małej inicjatywy lokalnej w sferze pożytku publicznego? Jesteście młodą organizacją pozarządową i potrzebujecie sprzętu na rozpoczęcie działalności? Projekt „Mikrodotacje – Małe Inicjatywy Lokalne” jest właśnie dla Was!

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 20 sierpnia 2015 r. o godz. 12:30 w sali 400 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie.

Podczas spotkania dowiecie się co należy zrobić i jakie warunki należy spełnić, aby starać się o wsparcie finansowe. Spotkanie w Szczecinie poprowadzi pani Marta Przeczewska – lokalny animator z Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Szczecińskiego.

O projekcie

O środki z projektu MIKRODOTACJE – Małe Inicjatywy Lokalne można starać się od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2016 r. Celem głównym podejmowanych inicjatyw powinno być zwiększanie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne (cele Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020). Ponadto inicjatywy powinny przyczyniać się do realizacji takich celów szczegółowych jak:

  • zwiększanie ilości inicjatyw oddolnych;
  • wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne;
  • wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych;
  • wzmacnianie potencjału III sektora.

Regulamin konkursu i dodatkowe informacje: www.mikrodotacje-mil.karrsa.pl

Projekt skierowany jest do grupy docelowej obejmującej:

  • młode organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego;
  • grupy samopomocowe;
  • grupy nieformalne.

Wsparcie w szczególności skierowane zostanie do podmiotów działających w trudnych warunkach, m.in. z powodów:

  • miejsca działalności (obszary wiejskie lub miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców);
  • przedmiotu działalności;
  • adresatów działań (w głównej mierze skierowanie działań do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

W ramach projektu do rozdysponowania jest pula dotacyjna w wysokości 895 000 zł na mikrogranty w jednorazowej kwocie do 5 000 zł.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje również wsparcie animacyjne na terenie całego województwa zachodniopomorskiego.


Comments