Miej OKO na Kulturę [dotacje]

Urząd Miasta Szczecina ogłasza otwarty konkurs ofert na przeprowadzenie działań kulturalnych: imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechniania kultury. Termin składania ofert upływa 24 lutego 2014 r. 

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie dot. konkursu. Udział w szkoleniu pomoże lepiej przygotować dokumentację konkursową oraz uniknąć błędów lub braków w składanej dokumentacji. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie odbędzie się 20 lutego 2014 roku w sali 418, Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1. Początek szkolenia – godzina 14.00

Ogłoszenie KONKURSU

Nr konkursu: BOP/ID/2014/039
Nazwa zadania: Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania
Rodzaj zadania: Zadanie publiczne będzie polegało na: działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzaniu imprez kulturalnych i wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki i wybitnych osiągnięć artystycznych, działaniach
Termin składania ofert: 2014/02/24

 

Comments