MEDIA DIZAJN W NOWYM PROJEKCIE. DOŁĄCZ DO ZESPOŁU!

Media Dizajn rozpoczęło realizację projektu Joint development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea Region JOHANN współfinansowanego ze środków Programu South Baltic.

Projekt zakłada wypracowanie dobrych praktyk i zachęceniu operatorów małych statków wycieczkowych do wyboru regionu Morza Bałtyckiego jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. W tym celu konsorcjum przeprowadzi badania marketingowe oraz kampanię informacyjną i promocyjną w mediach zarówno społecznościowych jak i tradycyjnych.

Zwracamy się do ciebie z zapytaniem o cenę usługi – ekspert zewnętrzny. Do twoich obowiązków należeć będzie: 
przeprowadzenie badan marketingowych na terenie województwa zachodniopomorskie, na podtawie dostarczonych przez konsorcjum ankiet badawczych. Dostarczenie materiałów niezbędnych do opracowania podręczników zarządzania portami zarówno od strony wody jak i lądu.
Językiem projektu jest język angielski.
Czas trwania projektu luty 2017 – grudzień 2019
Płatność w 4 równych  transzach rocznych, ostania płatność sierpień 2019.
Ekspert  materiałów. Proszę przesłać swoją ofertę w zł do  1 marca  na adres mtomczyk@mediadizajn.pl; w razie pytań proszę kontakt.
Media Dizajn started a project Joint Development of Small Cruise Ship heritage tourism products in the Southern Baltic Sea Region JOHANN co-financed by the South Baltic Programme. The project involves the development of good practice and encourage operators of small cruise ships to choose the Baltic Sea region as an attractive tourist destination. For this purpose, the project consortium will conduct marketing research, information and promotion campaign in the media, both social and traditional. 

We appeal to you to inquire about the price of the service – marketing research on small ship races facilities in our region (zachodniopomroskie) - providing data to handbook about managment of ports from water side and land side. All templates and questonnairs wil be delivered by project consortium.

The duration of the project is February 2017 - December 2019,
Payment in  installments 4 times per year in equal amounts. last payment August 2019
Expert covers materials costs.
Please send your offer in PLN  to mtomczyk@mediadizjan.pl till 1st of march 2017 . In case of any question do not hesitate to contact me.

Comments