MEDIA DIZAJN W NOWYM PROJEKCIE. DOŁĄCZ DO ZESPOŁU!

Media Dizajn rozpoczęło realizację projektu Joint development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea Region JOHANN współfinansowanego ze środków Programu South Baltic.

Projekt zakłada wypracowanie dobrych praktyk i zachęceniu operatorów małych statków wycieczkowych do wyboru regionu Morza Bałtyckiego jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. W tym celu konsorcjum przeprowadzi badania marketingowe oraz kampanię informacyjną i promocyjną w mediach zarówno społecznościowych jak i tradycyjnych.
Poszukujemy pracownika do zespołu:

Do twoich obowiązków należeć będzie: 

Koordynowanie prac zespołu pracującego nad  badaniami marketingowymi na terenie województwa zachodniopomorskie, opracoanie ankiety badawczej, współpraca z pozostałymi partnerami konsorcjum nad sporządzeniem podręcznika zarządzania portami zarówno od strony wody jak i lądu.

Językiem projektu jest język angielski. Czas trwania projektu 09 styczeń 2017 –styczeń 2019 w wymiarze pół etatu. Proszę przesłać swoją ofertę - cenę wraz z CV  na adres mtomczyk@mediadizajn.pl; do 6 stycznia 2017 roku. W razie pytań proszę kontakt.

Media Dizajn started a project Joint Development of Small Cruise Ship heritage tourism products in the Southern Baltic Sea Region JOHANN co-financed by the South Baltic Programme.
The project involves the development of good practice and encourage operators of small cruise ships to choose the Baltic Sea region as an attractive tourist destination. For this purpose, the project consortium will conduct marketing research, information and promotion campaign in the media, both social and traditional.

We currently looking for staff member – person responsible for marketing research on small ship races facilities in our region (zachodniopomorskie) providing data to handbook about management of ports from water side and land side. Preparing the questionnaires and management of tasks related to research, working with team responsible for preparation of handbook on management. Job duration 24 months – 09.Jaunary 2017 – January 2019; work contract – ½ full time  job. Please send your offer  to mtomczyk@mediadizjan.pl till 06th   of january 2017 . In case of any question do not hesitate to contact me.

Comments