Masz głos, masz wybór!

To hasło ogólnopolskiej akcji, której celem jest zwiększanie udziału obywateli w życiu publicznym.  Jeśli chcecie zmieniać, ulepszać i współdecydować, dołączcie do przedsięwzięcia.  Warto zajrzeć do przygotowanych poradników. Dzięki nim dowiecie się np. jak uzyskać informację publiczną czy przeprowadzić diagnozę społeczną. 

Celem programu Masz głos, masz wybór jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Przekonanie ich, że udział w sąsiedzkiej inicjatywie bądź w lokalnych konsultacjach jest równie ważny jak podejmowanie odpowiedzialnych i świadomych decyzji w czasie wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego. Realizatorzy akcji pokazują mieszkańcom, że mogą mieć wpływ na to, co dzieje się na ich własnym podwórku, w gminie, w powiecie. czytaj dalej o akcji

W akcji mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, szkoły, biblioteki, domy kultury oraz lokalne media, które we współpracy z władzami gminy lub miasta chcą zmieniać swoje „małe ojczyzny”. Najlepiej zrealizowane działania otrzymają nagrodę Super Samorząd 2014 pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Uczestnicy akcji mają szanse na otrzymanie rozszerzonego wsparcia - szkoleń i warsztatów, bliskiej współpracy z koordynatorami i ich wizyt.

Jak przystąpić do akcji?

Zespół INKU zachęca do zapoznania się z broszurami, które w łatwy i przystępny sposób wyjaśniają zagadnienia związane z uczestnictwem w życiu publicznym. Przykładowe tytuły broszur: Karta Praw Mieszkańca, Narzędziownik obywatelski (pokazuje możliwości zaangażowania się mieszkańców w życie gminy), Vademecum lokalnych konsultacji, Jak współpracować z mediami, Jak przeprowadzić diagnozę społeczną, Jak zorganizować debatę? Publikacje dostępne są na stronie internetowej www.maszglos.pl.

Ponadto polecamy zapoznanie się z opracowaniami oraz badaniami związanymi z uczestnictwem w życiu publicznym (link).

Przydatne linki: materiały edukacyjne, niezbędnik działacza, ABC aktywnego mieszkańca, nasze badania i opracowania, prawo, przydatne strony i publikacje, budżet obywatelski

Koordynatorem akcji jest Fundacja im. Stefana Batorego (tel.: |+48| 22 536 02 62, e-mail:maszglos@batory.org.pl).

Strona internetowa akcji: www.maszglos.pl

 


Comments