MASKA TWARDZIELA. PRZEMOC, MEDIA I KRYZYS MĘSKOŚCI

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. 

Fundacja Inkluzja oraz INKU Szczeciński Inkubator Kultury zapraszają na wieczór filmowy odbywający się z okazji tegorocznej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Projekcji filmu pt: „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości” towarzyszyć będzie dyskusja wokół stanu świadomości problemu przemocy ze względu na płeć oraz dostępności pomocy dla osób doświadczających przemocy. Porozmawiamy o roli mężczyzny w zjawisku przemocy, wpływowi kultury i stereotypów na współczesny wizerunek mężczyzny. A wszystko to w kameralnym kinie INKU już 7 grudnia 2016 roku, o godz. 18:30.

Na Kampanię, odbywającą się w dniach 25 listopada – 10 grudnia, składa się cykl akcji o zasięgu międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym. Chcąc zwiększyć świadomość społeczności lokalnej na temat problemu przemocy wobec kobiet oraz zadbać o rozpowszechnienie informacji dotyczące możliwości wsparcia osobom pokrzywdzonym, Fundacja Inkluzja postanowiła włączyć Szczecin do listy miast, w których zorganizowane zostanie wydarzenie w ramach Kampanii i zaprosiła INKU Szczeciński Inkubator Kultury do współpracy.

Więcej informacji na temat Kampanii: : http://kampania16dni.pl/ 

Maska Twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości jest to produkcja Media Education Foundation, przedstawia związki między popkulturową symboliką a pojęciem męskiej tożsamości w USA u schyłku XX wieku. Narratorem filmu jest Jackson Katz, była gwiazda futbolu amerykańskiego, edukator antydyskryminacyjny i jeden z pierwszych mężczyzn, który uzyskał specjalizację ze studiów kobiecych. Film trwa 84 minuty i jest z polskimi napisami.

 WSTĘP WOLNY!

Fundacja Inkluzja jest młodą, szczecińską organizacją pozarządową realizującą projekty społeczne i edukacyjne z zakresu m.in. promocji postaw równościowych oraz zapobiegania zjawiskom wykluczenia i przemocy. Fundacja zrzesza specjalistów z dziedzin psychologii, pedagogiki i pracy socjalnej doświadczonych w pracy w obszarze profilaktyki i wsparcia. 

Wydarzenie odbywa się w ramach projektów fundacji Autonomia: „Zatrzymać przemoc - kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć" oraz „ZERO przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć" finansowanych ze środków: Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, oraz Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Organizatorzy: Fundajca Inkluzja, INKU Szczeciński Inkubator Kultury

Co: Maska Twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości - pokaz filmowy

Gdzie: INKU Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90 | Kameralne Kino INKU

Kiedy: 7 grudnia 2016 r., godz. 18:30

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments