Marzec ważnym miesiącem dla NGO-sów

Z dn. 31 marca upływa termin sporządzenia sprawozdań finansowych i złożenia deklaracji CIT-8 do urzędu skarbowego. Ponadto, również w marcu, publikowana jest ostateczna wersja listy organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1%.

Przypominamy, że do końca marca stowarzyszenia i fundacje muszą sporządzić:

Sprawozdanie finansowe, czyli bilans, rachunek wyników (bądź - w przypadku organizacji prowadzących działalność gospodarczą, zysków i strat) i informację dodatkową. Odpowiednie władze organizacji ;

Deklarację CIT-8 z załącznikami: CIT-8/O (informacja o podatku dochodowym od osób prawnych) i CIT-D (zestawienie darowizn otrzymanych przez organizację). Do złożenia deklaracji zobowiązane są także te organizacje, które nie miały żadnych przychodów w roku ubiegłym i są zwolnione z płacenia tego podatku.

A już w niedzielę, 15 marca, Biuletyn Informacji Publicznej MPiPS opublikuje ostateczną wersję listy organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% za ubiegły rok. 

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments