Napisz artykuł o animacji kultury

Redakcja czasopisma Mała Kultura Współczesna zaprasza do nadsyłania tekstów o wyzwaniach, problemach i napięciach tkwiących w pojęciu „działania” (rozumianego szeroko jako aktywna i sprawcza postawa wobec rzeczywistości społecznej) oraz „animacji kultury”. 

„Animacji Kultury” rozumiana jest jako szczególny przejaw działania posiadającego swoje korzenie i tradycje oraz różnorodne konflikty, dylematy i zadania, ujawnione również ostatnio dzięki NieKongresowi Animatorów Kultury.

Mała Kultura Współczesna - WWW

Redakcja z jednej strony zachęca do krytycznego namysłu nad tematami zaproponowanymi podczas NieKongresu (kontynuowanymi na Forum Animatorów Kultury), z drugiej – czeka na teksty, które w szerszej perspektywie będą dotyczyły interpretacji bieżących zjawisk, analizy języka, form organizacji, mechanizmów społecznych, politycznych i ekonomicznych kształtujących i używających „działania” i „animacji kultury” w dyskursach publicznych.

Termin nadsyłania tekstów: 15 czerwca 2014 r.

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru tekstów przeznaczonych do publikacji. Dla autorów i autorek opublikowanych tekstów przewidziane jest honorarium. Kontakt z redakcją: malakulturawspolczesna@gmail.com.

Comments