MŁODZIEŻ MA GŁOS

W dniach 28-30 maja województwo zachodniopomorskie ugości w Szczecinie uczestników XV Forum Parlamentów Południowego Bałtyku. Z tej okazji Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w imieniu naszego regionu zorganizuje spotkanie ,,Młodzież ma głos” dla młodych przedstawicieli regionów partnerskich.

Podczas towarzyszącego XV Forum spotkania spotkają się młodzi ludzie, którzy włączą się w prace Forum poprzez wypracowanie swoich propozycji do rezolucji, a także przykładów ciekawych rozwiązań nt. europejskich szlaków kulturowych i przedsiębiorczości młodzieży. Młodzież pochodzi z regionów nadbałtyckich takie jak: Meklemburgia Pomorze-Przednie, Szlezwig-Holsztyn, Wolne Hanzeatyckie Miasto Hamburg, Kaliningrad, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie i reprezentuje regionalne rady młodzieży, rady miast i gmin oraz samorządy uczniowskie.

W niedzielę, 28 maja uczestnicy spotkają się z ekspertami z Wydziału Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego, Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu i Sekretariatu ds. Młodzieży, a także będą brali udział w warsztacie myślenia strategicznego, którego celem będzie wypracowanie propozycji młodzieży do ostatecznej wersji rezolucji XV Forum.

Kolejnego dnia młodzież będzie pracowała w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas warsztatów, przy wykorzystaniu metody design thinking powstaną rozwiązania i propozycje, w ramach których można realizować zapisy zaproponowane do rezolucji. 30 maja młodzież weźmie udział w obradach XV Forum Parlamentów Południowego Bałtyku i przedstawi efekty swojej pracy politykom. Od kilku lat, w miarę możliwości regionów młodzież spotyka się podczas Forum Parlamentów Południowego Bałtyku dyskutując na tematy podejmowane przez polityków i ekspertów.

Organizatorem spotkania jest Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Wydziałem Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego oraz Kancelarią Sejmiku. Swój wkład merytoryczny w jego organizację mają także: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin, Stowarzyszenie Media Dizajn, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
Szczegółowy program spotkania w załączeniu.Kontakt: Małgorzata Ludwiczek, Kierownik Sekretariat ds. Młodzieży WZ, tel. 91 42 10 322.

Comments