Lutosławski 2013 – Promesa

Twórczość Witolda Lutosławskiego i muzyki współczesnej jest ci bliska? Jeśli tak, to napisz projekt do MKiDN, którego ideą przewodnią będzie promocja wszechstronnego kompozytora - kompozycje artysty, weszły do repertuaru najwybitniejszych światowych dyrygentów, muzyków i zespołów.

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Lutosławski 2013 – Promesa
W 2013 roku obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego, a w 2014roku – 20. rocznicę jego śmierci. Dorobek kompozytorski czy sukcesy artystyczne Lutosławskiego, jak również wyróżnienia, odznaczenia, doktoraty honorowe i inne laury
spływające na twórcę były potwierdzeniem wysokiej pozycji twórcy w międzynarodowym środowisku muzycznym. Witold Lutosławski był wybitnym kompozytorem i dyrygentem, ale również erudytą i człowiekiem renesansu, który potrafił łączyć proces twórczy z refleksją
teoretyczną.

Idea przewodnia Programu
Ideą przewodnią programu Lutosławski 2013 - Promesa jest uhonorowanie postaci Witolda Lutosławskiego jako wszechstronnego kompozytora, wielowymiarowego artysty oraz niekwestionowanego autorytetu moralnego. Program ma też za zadanie podkreślić znaczenie i rolę twórczości Witolda Lutosławskiego w panoramie muzyki XX wieku, choćby przez zwrócenie uwagi na te kompozycje, które weszły do repertuaru najwybitniejszych światowych dyrygentów, artystów i zespołów. Innym celem programu jest promocja muzyki i kultury polskiej poprzez ukazanie Witolda Lutosławskiego jako postaci emblematycznej dla najciekawszych, najbardziej wyrazistych i rozpoznawalnych zjawisk polskiej muzyki współczesnej, a także ukazanie – na przykładzie biografii kompozytora - złożonego procesu zmian historycznych i kulturowych, jakim podlegała Polska w XX wieku.

Program ma wesprzeć finansowo znaczącą liczbę przedsięwzięć artystycznych, naukowych, edukacyjnych, dokumentacyjnych oraz popularyzatorskich związanych z postacią i twórczością Witolda Lutosławskiego w kontekście muzyki, historii i kultury XX wieku.

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM:Instytut Muzyki i Tańca
PROGNOZOWANY BUDŻET PRIORYTETU: 6 500 000 zł
CELE PRIORYTETU: Uczczenie setnej rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego poprzez działania o charakterze artystycznym, edukacyjnym, naukowym i wydawniczym oraz promocję polskiej muzyki XX wieku i muzyki współczesnej.
REGULAMIN PRIORYTETU
TERMINY: W ramach priorytetu przewiduje się termin naboru wniosków do 30 września 2012 r.

Przydatne linki:
-ogłoszenie konkursu

Źródło:www.mkidn.gov.pl


Komentarze