Ciekawy konkurs dla dziennikarzy: Ludzka Twarz EFS*

Jesteś dziennikarzem?  W swoich artykułach lub reportażach piszesz o funduszach europejskich? Jeśli tak, weź udział w już siódmej edycji konkursu „Ludzka Twarz EFS”. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach: pióro, mikrofon, ekran.

Konkurs skierowany jest do wszystkich dziennikarzy, którzy w swoich pracach pokazują społeczeństwu wsparcie płynące z funduszów europejskich oraz promują efekty projektów nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zakres tematyczny reportaży konkursowych obejmuje projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 nadzorowane przez MPiPS w ramach: Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa   stanu zdrowia osób pracujących, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora i Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego.

Opracowania można nadsyłać w 3 kategoriach:

- PIÓRO (artykuły prasowe/publikacje internetowe), nagroda za I miejsce: 6 000,00 zł,

- MIKROFON (audycje radiowe), nagroda za I miejsce: 6 000,00 zł,

- EKRAN (nagrania audiowizualne), nagroda za I miejsce: 6 000,00 zł.

Poza nagrodami pieniężnymi do zdobycia są statuetki „Dziennikarza przyjaznego EFS” oraz udział w wizycie studyjnej do Brukseli organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Zgłoszenia prac konkursowych będą przyjmowane do 31 grudnia 2013 r. 

Dokładne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie: http://www.ludzkatwarzefs.pl/.

*EFS - Europejski Fundusz Społeczny

Comments