LIGHT FOR SPACE | SPACE FOR LIGHT - WYSTAWA W INKU

Zapraszamy na wystawę studentów Akademii Sztuki. Wystawa prezentuje prace powstałe pod opieką dydaktyczną dr Olgi Kiedrowicz-Świtalskiej oraz mgr Agaty Legawiec na przedmiotach: Oświetlenie, Podstawy projektowania architektury wnętrz, Projektowanie oświetlenia oraz Projektowanie Architektury Wnętrz i Przestrzeni Terapeutycznych.


Przestrzeń jako jedno z fundamentalnych pojęć definiujących rzeczywistość odnosi się do wielu aspektów życia człowieka. „Światło to centrum doświadczenia, tożsamości, widzenia. (…) to medium dwoiste – zarówno odczuwania, jak i kształtowania emocji.” [Agata Kiedrowicz]

„Siła dobrego projektu tkwi w nas i w naszej zdolności postrzegania świata za pomocą uczucia i rozumu. Dobry projekt architektoniczny jest zmysłowy. Dobry projekt architektoniczny jest mądry.” [Peter Zumthor]

Nawiązując do słów Petera Zumthor’a - źródło właściwie skomponowanego projektu wynika z najważniejszego dobra – człowieka, jego potrzeb oczekiwań, warunków fizycznych, psychicznych i sposobu funkcjonowania. Przestrzeń to idealne pole do oddziaływania na siebie zarówno osób, przedmiotów, jak i zjawisk czy mechanizmów. Spotkanie z przestrzenią to osobiste zetknięcie emocjonalne i mentalne z szeregiem procesów oraz relacji zdefiniowanych przez plan. To one stają się inspiracją do pracy projektanta, artysty. 

Ważnym celem kształcenia na kierunku Architektura Wnętrz jest próba łączenia aspektów czysto formalnych związanych z prawidłowym rozkładem funkcji, prawem budowalnym, kwestiami technicznymi, z aspektami dotykającymi sfery duchowej człowieka związanej z emocjami, zmysłami oraz psychiką.

Kształt, barwa, światło, materiał, faktura to nie tylko narzędzia, za pomocą których projektant kreuje kompozycję przestrzenną, to przede wszystkim narzędzia za pomocą których tworzy atmosferę, charakter emocjonalny wnętrza. Architektura stanowi istotne narzędzie w procesie budowania relacji z odbiorcą poprzez kreowanie doświadczeń poza wizualnych, sensorycznych – wielozmysłowych.
Czy wobec powyższego architekt wnętrz nie staje się moderatorem rzeczywistości? Organizatorzy: INKU Szczeciński Inkubator Kultury, Stowarzyszenie Media Dizajn, Urząd Miasta Szczecin, Wydział Sztuk Wizualnych Akademia Sztuki w Szczecinie.


kontakt:
studiujwsw@akademiasztuki.eu

studiujwsw.eu
facebook.com/studiujwsw.eu

WYDARZENIE: https://www.facebook.com/events/887192398120159/

Comments