LABORATORIUM POMYSŁÓW "ę"

LABORATORIUM POMYSŁÓW „ę” – inwestują w innowatorów społecznych i ich autorskie pomysły na społeczno-kulturalne start-upy. Laboratorium to inkubator innowacji społecznych. Stwarza przestrzeń, w której początkujący innowatorzy i animatorzy kultury (niezależnie od wieku) mogą rozwijać i wcielać w życie swoje pierwsze projekty. 


DLA KOGO?

Szukają ludzi, którzy mają pomysły na nowatorskie działania społeczno-kulturalne (np.: działanie sąsiedzkie, akcję w przestrzeni miejskiej, grę miejską, działanie performatywne, usługę społeczną, działanie interdyscyplnarne). Do udziału w projekcie zapraszają początkujących animatorów kultury, artystów, badaczy i wszystkich mieszkańców Warszawy, którzy łączą rozwijanie swoich pasji z działaniami na rzecz najbliższego otoczenia.

CO JUŻ SIĘ UDAŁO?

W ciągu siedmiu lat działań inkubatora wsparli uruchomienie 46 projektów społeczno-kulturalnych. Zobacz projekty z poprzednich edycji. 100% uczestników projektów kontynuuje swoje działania i rozwija projekt lub wykorzystuje kompetencje zdobyte w trakcie programu w realizacji nowych przedsięwzięć.

CO PROPONUJĄ?

Sesje tutoringowe – spotkania i sesje tutoringowe pomogą ci sformułować i osiągnąć stawiane sobie cele oraz wyciągać wnioski przydatne w przyszłych działaniach.

Pracę grupową – w trakcie projektu zapraszają do uczestniczenia w spotkaniach grupowych dla wszystkich realizatorów pomysłów. Dzięki nim można wymienić się wiedzą, zainspirować i przetestować swoje pomysły na innych w trakcie twórczych rozmów.

Spotkania z ekspertami – ich pracownicy i współpracownicy podzielą się z tobą wiedzą i pozwolą ci dopracować kształt projektu,  przeprowadzić diagnozę potrzeb odbiorców, połączą z instytucjami i organizacjami potrzebnymi do realizacji projektu,  pomogą w promocji przedsięwzięcia. 

Środki finansowe na realizację projektu – możesz zyskać do 2500 zł na realizację swojego pomysłu. Naszym celem jest towarzyszyć Ci we wprowadzaniu go w życie.

Dowiedz się więcej>>

Formularz zgłoszeniowy dostępny TU>>

CO ZYSKUJESZ?

Uczestnicy poprzednich edycji projektu (w grudniu 2014 roku przeprowadziliśmy ewaluację dotychczasowych edycji)  mówią, że dzięki udziałowi zyskali:

  • Umiejętności z zakresu zarządzanie projektem – planowanie działań,  tworzenie harmonogramów, podział zadań, współpraca z podwykonawcami
  • elastyczność – umiejętność szukania rozwiązań w sytuacjach trudnych
  • znajomość narzędzi promocji – zrozumienie zasad promocji projektów, umiejętność medialnego przedstawiania swojego projektu
  • doświadczenie w prowadzeniu spotkań, szkoleń, warsztatów
  • pewność siebie i satysfakcję ze zrealizowanego i wdrożonego w życie projektu.

MASZ POMYSŁ? → OPISZ GO I ZGŁOŚ DO LABORATORIUM → ZDOBĄDŹ DO 2 500 ZŁ. I WSPARCIE TUTORA

→ ZREALIZUJ SWÓJ PROJEKT → ZMIENIAJ WARSZAWĘ NA LEPSZĄ


Projekt finansuje m.st. Warszawa.

PRZYSTAŃ (w) INKU!


Comments