Kultura Interwencje - rusza nowy nabór!

Hej organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury! Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura - Interwencje. Potrwa on do 17 kwietnia.

Program Kultura - Interwencje ma na celu tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Do składania wniosków w programie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Nabór do Programu odbywa się przez system EBOI - formularze wniosków będą za kilka dni dostępne. Nabór potrwa do 17 kwietnia 2015 roku. Informacji o programie udzielają w godzinach 10.00-14.00:

Anna Jermacz, telefon: +48 22 21 00 136, e-mail: ajermacz@nck.pl
Karolina Maciejewska, telefon: +48 22 21 00 157, e-mail:kmaciejewska@nck.pl
Justyna Smolińska, telefon: +48 22 21 00 189e-mail: jsmolinska@nck.pl
Małgorzata Gaduła-Zawratyńska, telefon: +48 508 681 804, e-mail:mgadula@nck.pl

Comments