KULTURA DO.FINANSOWANIA?

Jak polskie organizacje kulturalne radzą z problemami finansowymi? Czy pozyskują środki europejskie? A jeśli nie, to dlaczego? Co zrobić, żeby w przyszłym okresie finansowania Polska aktywniej i skuteczniej ubiegała się o unijne pieniądze na realizację międzynarodowych projektów kulturalnych? Decyduj! 

Unijny Program Kultura pozwala organizacjom i instytucjom działającym w sektorze kultury uzyskać dofinansowanie między innymi na projekty współpracy międzynarodowej, festiwale, tłumaczenia. Dzięki niemu można promować polską kulturą, tworzyć międzynarodowe wydarzenia kulturalne, czerpać z doświadczeń innych krajów. Nadal jednak wiele organizacji nie korzysta z tej możliwości, choć z drugiej strony niedofinansowanie jest postrzegane jako jeden z głównych problemów polskiej kultury.

Jak ma przebiegać badanie KULTURA DO.FINANSOWANIA? Do kogo jest skierowane i jak wziąć w nim udział?

Pierwsza edycja badania odbędzie się według następującego harmonogramu:

  • 24 września – rozpoczęcie badania
  • 18 października – zakończenie badania
  • 20 listopada – ogłoszenie wyników, konferencja prasowa i dyskusja panelowa dla instytucji, które wzięły udział w badaniu

Badanie jest skierowane do przedstawicieli instytucji i organizacji, które prowadzą działalność kulturalną.

Aby wziąć udział w badaniu należy uzupełnić ankietę .Jej wypełnienie zajmuje ok. 10 minut.

Badanie jest realizowane przez Punkt Kontaktowy ds. Kultury we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partnerzy: Instytut Adama Mickiewicza, Polska Agencja Prasowa, NGO.pl, Zarządzanie Kulturą

Przydatne linki:
www.program-kultura.eu


 

 

Comments