Kreatywna Europa - spotkania informacyjne

Pierwsze terminy naboru wniosków do programu  Kreatywna Europa 2014-2020 dla komponentu Kultura upływają w marcu. Pod koniec stycznia odbędą się spotkania informacyjne w Warszawie i Krakowie.

Dwa informacyjne spotkania dotyczące nowego programu odbędą się 28 stycznia 2014 r. w Warszawie oraz 30 stycznia 2014 r. w Krakowie. Szczegóły dotyczące spotkań zostaną podane 15 stycznia 2014 r.(środa).

Pierwsze terminy naboru wniosków w programie Kreatywna Europa 2014-2020 dla komponentu Kultura:

  • Projekty współpracy – 5 marca 2014
  • Sieci współpracy kulturalnej – 19 marca 2014
  • Platformy – 19 marca 2014
  • Tłumaczenia literackie – 12 marca 2014

Przydatne linki: O programie

Komentarze