Kreatywna Europa czeka na kulturalne wnioski

Marzec to czas składania wniosków do programu Kreatywna Europa, który w nowej perspektywie finansowej 2014-20 zastąpi dotychczas działające programy wspólnotowe Kultura i Media. Komponent Kultura oferuje cztery rodzaje grantów.

„Kreatywna Europa” opiera się na sukcesie programów Kultura i Media oraz doświadczeniach z nich wyniesionych. Sektor kultury i sektor audiowizualny korzystały z  dofinansowania z tych programów przez ponad 20 lat. Nowy program obejmuje podprogram Kultura i podprogram Media.

Pierwszy ma zapewniać dofinansowanie sztuk widowiskowych i wizualnych, dziedzictwa i innych dziedzin, a drugi – kin i sektora audiowizualnego. Nowy komponent międzysektorowy umożliwi wspierania współpracy w zakresie polityki, środków przekrojowych oraz nowego instrumentu gwarancji finansowych, który zacznie obowiązywać od roku 2016.

Komponent KULTURA programu Kreatywna Europa:
Projekty współpracy trwające maksymalnie 4 lata dla organizacji istniejących minimum 2 lata:
• granty małe do 200 tys. euro – do 60% budżetu, projekty realizowane przez minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów biorących udział w programie
• granty duże do 2 mln euro – do 50% budżetu, projekty realizowane przez minimum 6 partnerów z 6 różnych krajów biorących udział w programie
• termin składania wniosków: 5 marca 2014 r.

Sieci współpracy kulturalnej zrzeszających przynajmniej 15 członków z 10 krajów lub więcej krajów
• granty do 250 tys. euro – do 80% budżetu, przy przyznawane na działania (nie granty operacyjne) np. wymiana doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji
• termin składania wniosków: 19 marca 2014 r.

Platformy (koordynator + organizacje z minimum 10 krajów)
• granty do 500 tys. euro – do 80% budżetu, granty przyznawane na działania (nie granty operacyjne) nastawione na promocję nowych talentów, mobilność artystów, rozwój publiczności, ponadnarodowy obieg dzieł. Wsparcie dla kreatywnych i bardzo szerokich projektów.
• termin składania wniosków: 19 marca 2014 r.

Tłumaczenia literackie dla wydawnictw istniejących minimum 2 lata
• małe do 100 tys. euro – do 50% budżetu, na projekty trwające maksymalnie 2 lata
• duże do 100 tys. euro rocznie – do 50% budżetu, na projekty trwające 3-4 lata. W obu przypadkach: granty będą dofinansowywać tłumaczenie z jednego języka europejskiego na inny język europejski oraz promocję (w tym promocję autorów) maksymalnie 10 książek, kwalifikowana jest tylko beletrystyka (fikcja literacka)
• termin składania wniosków: 12 marca 2014 r.

Z nowego programu dofinansowane zostaną również takie inicjatywy, jak: Europejska Stolica Kultury, znak dziedzictwa europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa oraz pięć nagród europejskich (nagroda UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego/nagrody „Europa Nostra”, nagroda UE w dziedzinie architektury współczesnej, Europejska Nagroda Literacka, nagrody „European Border Breakers” oraz nagroda programu MEDIA Unii Europejskiej). 

Program „Kreatywna Europa” zapewni dofinansowanie:

  • 250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą oraz ich dzieł. Dzięki temu będą oni mieli szansę dotrzeć do nowej publiczności poza granicami ich państw; 
  • ponad 800 europejskich filmów może uzyskać dofinansowanie na dystrybucję, co umożliwi zaprezentowanie ich publiczności w całej Europie i na świecie; 
  • co najmniej 2 000 europejskich kin skorzysta z finansowania, o ile filmy europejskie stanowią nie mniej niż 50% wyświetlanych w nich filmów; 
  • dofinansowane zostanie tłumaczenie ponad 4 500 książek i innych dzieł literackich, co pozwoli autorom przebić się na nowe rynki, a czytelnikom pozwoli na lekturę w ojczystym języku; 
  • tysiące organizacji i osób zawodowo działających i pracujących w sektorze kultury i sektorze audiowizualnym skorzysta ze środków na szkolenia, by zdobyć nowe umiejętności i lepiej przygotować się do pracy na poziomie międzynarodowym. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm

Punkt Kontaktowy ds. Kultury: http://www.program-kultura.eu/index.php

Comments