Konsultujesz - Decydujesz!

Szkoła Liderów Konsultacji Społecznych to innowacyjna szkoła, dzięki której wybrani przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu będą przygotowywani do pełnienia roli specjalistów i propagatorów idei konsultacji społecznych. Trwa rekrutacja do projektu. 

Konsultacje społeczne to proces, w którym władze zasięgają opinii mieszkańców i organizacji pozarządowych na temat swoich planów dotyczących m.in. nowych aktów prawnych i inwestycji. W ostatnim czasie dostrzega się potrzebę zwiększenia efektywności przeprowadzanych konsultacji. Brakuje jednak specjalistów z tego zakresu.

Szkoła Liderów Konsultacji Społecznych to innowacyjna, jedyna w naszym województwie, szkoła, dzięki której wybrani przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu będą przygotowywani do pełnienia roli specjalistów i propagatorów idei konsultacji społecznych. Szkoła organizowana jest wspólnie przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Szkoła Liderów Konsultacji Społecznych to:

  • Zjazdy szkoleniowe - warsztaty z ekspertami, praktyczne ćwiczenia umiejętności społecznych, wymiana doświadczeń między uczestnikami.
  • Kurs e-learningowy - szansa skorzystania z nowoczesnej platformy internetowej pełnej innowacyjnych ćwiczeń i quizów wzmacniających wiedzę teoretyczną.
  • Forum internetowe - stały kontakt z ekspertami i innymi uczestnikami. 

REKRUTACJA
Wystarczy do 10.10.2013 r. przesłać formularz zgłoszeniowy. Udział w Szkole jest bezpłatny.

Więcej informacji udziela koordynatorka projektu:
Monika Widocka
monika.widocka@kcwis.org.pl
tel. (94) 340 35 23
Dokumenty rekrutacyjne:
strona internetowa Koszalińskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych
strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

"Konsultujesz – Decydujesz! Wzmacnianie mechanizmów konsultacji społecznych w woj. zachodniopomorskim" to projekt realizowany od 1 sierpnia 2013 r. przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Projektu – Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego. Głównym celem projektu jest wzrost jakości procesów konsultacji społecznych na terenie naszego województwa.

Komentarze