Konsultacje UM w sprawie Rocznego Programu Współpracy z NGO na 2015 r.

Jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej i chcesz mieć wpływ na ostateczną wersję programu współpracy z Urzędem Miasta w przyszłym roku? Nie może Cię zabraknąć się spotkaniu branżowym Wydziału Spraw Społecznych.

W dniu dzisiejszym rozpoczynają się konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego dotyczącymi projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” . Konsultacje potrwają do 19 września.

Wydział Spraw Społecznych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie branżowe, które odbędzie się w środę, 27 sierpnia 2014 r. w godzinach od 14:00 do 16:00 w sali 418 Urzędu Miasta Szczecin.

W załączniku projekt Rocznego Programu Współpracy.

CO: Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami na 2015 r.

GDZIE: UM Szczecin sala Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu, IV piętro, wejście od ul. Odrowąża

KIEDY: środa, 27 sierpnia godz. 14:00PRZYSTAŃ W INKU!


Comments