Konsultacje projektu uchwały w sprawie inicjatwy lokalnej

Urząd Miasta Szczecin serdecznie zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Spotkanie odbędzie się w środę, 14 stycznia 2015 r.  w godzinach od 17:00 do 19:00 na sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin.

Projekt uchwały dostępny jest na stronie UM>>

Ponadto, konsultacje w przedmiotowej sprawie odnywają się w formie badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: bop@um.szczecin.pl.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments