KONSULTACJE PRIORYTETÓW WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Zachodniopomorskiego, które zastąpią dotychczasowe priorytety przyjęte w 2008 roku. 

Zaproszenie do wyrażania opinii adresowane jest przede wszystkim do organizacji, których działalność statutowa obejmuje wykonywanie zadań wspierających wymar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej i współpracy międzynarodowej w województwie zachodniopomorskim. Współpraca zagraniczna regionu jest jednym z istotnych elementów wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju Pomorza Zachodniego, w tym rozwoju kapitału ludzkiego, intelektualnego i społecznego oraz wzrostu jego konkurencyjności na rynkach zagranicznych.

Opinie, uwagi i propozycje zmian w zapisach Priorytetów można składać do 31 marca 2016  przy użyciu formularza konsultacyjnego. Dokument można przesłać na adres poczty e-mail: wwt@wzp.pl, faksem na numer 91 4467 171 lub za pośrednictwem platformy Cyfrowa Demokracja (http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-priorytetow-wspolpracy-zagranicznej).

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments