KONSULTACJE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA

Trwają konsultacje nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie  wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań. 

Szczegóły dostępne na stronie:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12282101/katalog/12337141#12337141

Zachęcamy do czynnego udziału w konsultacjach.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments