KONKURSY P FIO 2017: SPOTKANIE INFORMACYJNE

Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zaprasza na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące konkursu FIO 2017 w ramach realizacji Programu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Trwa rekrutacja.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest instrumentem programowym i finansowym zwiększającym dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przejawem, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych.

Spotkanie prowadzone przez ekspertów MRPiPS odbędzie się dnia 12 września 2016 r. w godzinach 10:00 - 13:00 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Organizatorzy spotkania czekają na zgłoszenia wraz z podaną liczbą osób do 9 września 2016 r. na adres mailowy: zpawluk@szczecin.uw.gov.pl  lub faksem na numer: 91-43 35 531. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin Konkursu FIO 2017 dostępny na www.

Comments