UM: Konkursy dla NGO

Urząd Miasta Szczecina zaprasza do składania ofert na realizację  imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. 

Nr konkursu: BOP/ID/2013/029
Nazwa zadania: Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania.
Rodzaj zadania: Zadanie będzie polegało na wspieraniu działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzaniu imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki, wybitnych osiągnięć artystycznych, wspieraniu działań
Termin składania ofert: 2013/02/04

Przydatne linki:
- ogłoszenie konkursu  
- inne konkursu ogłoszone przez UM Szczecina

Komentarze