Konkurs plastyczny "Jak dorosnę zostanę..."

Archeologiem? Ambasadorem Polski? A może Akrobatą? Wybór jest przeogromny, a pomysłów w głowach najmłodszych jeszcze więcej!

Stowarzyszenie „Synergia” zaprasza uczniów szczecińskich szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Jak dorosnę zostanę...". Uczestnicy konkursu są proszeni o wykonanie pracy za pomocą dowolnego stylu plastycznego (z wyłączeniem prac przestrzennych) na papierze w formacie A4 , które będą przedstawiać zawód, jaki chcieliby wykonywać w przyszłości.

Wszyscy uczestnicy będą oceniani w ramach trzech kategorii wiekowych – uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej, uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej oraz uczniowie szkoły gimnazjalnej. Prace konkursowe, które są poprawnie opisane (tytuł pracy, dane uczestnika, dane prawnego opiekuna, szkoła i klasa w której uczy się uczestnik, zainteresowania) wraz z właściwymi oświadczeniami należy przesłać pocztą lub doręczyć osobiście na adres Stowarzyszenia „Synergia” w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Praca na konkurs „Jak dorosnę zostanę. . .”. 

Prace konkursowe można nadsyłać do 30 września. Za datę złożenia pracy do konkursu uznaje się datę wpływu kompletnej dokumentacji do siedziby Stowarzyszenia „Synergia”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 października 2014 roku. Wyniki zostaną przedstawione na oficjalnej stronie Stowarzyszenia „Synergia” oraz na profilu stowarzyszenia na facebooku. 

Więcej informacji na temat konkursu, regulamin oraz wszelkie niezbędne dokumenty znajdziecie na stronie Stowarzyszenia „Synergia”. Dodatkowe szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu 91 307 07 22 lub drogą mailową pod adresem biuro@synergia.szczecin.pl.

Comments