Szukasz finansowego wsparcia projektu?

Starasz się o środki zewnętrzne na realizację ciekawych projektów i inicjatyw? Potrzebujesz finansowego wsparcia? Stawiasz w tym roku na współpracę i wzmacnianie relacji miasta Szczecin z krajami skandynawskimi. Ten konkurs jest dla Twojej organizacji pozarządowej!

OGŁOSZENIE KONKURSOWE (dokumenty, formularze)
URZĄD MIASTA SZCZECIN

Nr konkursu: BOP/MB/2014/042
Nazwa zadania: "Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnośći pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych"
Rodzaj zadania: Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp. Priorytetem w konkursie na 2014 rok jest realizacja projektów, których celem będzie wzmacnianie relacji miasta Szczecin z krajami skandynawskimi.
Termin składania ofert: 2014/03/10

Masz pytania dotyczące konkursu? Skonsultuj swój wniosek z pracownikami Inkubatora. Umów się na bezpłatne konsultacje!


Comments