Konkurs na prowadzenie Inkubatora Kultury rozstrzygnięty

Zespół Szczecińskiego Inkubatora Kultury z przyjemnością informuje, że Stowarzyszenie Media Dizajn wygrało otwarty konkurs ofert pn."Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy  al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie".

Mamy nadzieję na dalszą, owocną współpracę z Państwem, której celem jest tworzenie sprzyjających warunków do powstania i rozwoju organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich w sferze kultury na terenie naszego miasta.

Jednocześnie dziękujemy za ponad dwa lata spędzone na rozwijaniu szczecińskiego sektora pozarządowego. 

Jeżeli mają Państwo sugestie dotyczące pracy Inkubatora Kultury w przyszłym okresie realizacji zadania prosimy o kontakt.
e-mail: biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 roku.

 Ogłoszenie konkursowe i wyniki: bip.um.szczecin.pl