KONKURS NA DZIENNIKARZA ROKU 2016

Oddziały szczecińskie Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej „Pomorze Zachodnie” oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  ogłosiły 26. edycję Konkursu Dziennikarskiego DZIENNIKARZ ROKU 2016. Głównym celem konkursu jest docenienie dziennikarzy, których praca i osobowość jest wyjątkowa oraz wybitna.

Ruszyła 26. edycja Konkursu Dziennikarskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej „Pomorze Zachodnie” i Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Szczecinie. Celem prowadzonego od ponad ćwierćwiecza konkursu, jest wyłonienie najlepszych publicystów z regionu zachodniopomorskiego i wręczenie im nagród w kategoriach:

- DZIENNIKARZ ROKU 2016;
- NAGRODA SPECJALNA im. Red. Bogdana Czubasiewicza (o charakterze regionalnym);
- DEBIUT ROKU 2016 dla dobrze zapowiadającego się dziennikarza;
- NAGRODA DZIENNIKARZY dla przedstawicieli innych zawodów, za pracę na rzecz Szczecina i regionu;
- SUPER KACZKA za całokształt pracy twórczej.

Kandydatury do wyżej wymienionych nagród podają redakcje mediów regionalnych oraz stowarzyszenia twórcze i dziennikarzy. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie do 20 marca karty zgłoszenia (w załączeniu). Dokumenty należy dostarczyć pocztą tradycyjną na adres organizatora - Stowarzyszenie Dziennikarzy RP "Pomorze Zachodnie", al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin z dopiskiem: Konkurs „Dziennikarz Roku 2016” lub przesłać drogą elektroniczną zeskanowany komplet dokumentów w formacie PDF na adres e-mail: h.kwiatkowska1954@gmial.com. W przypadku nagrody Dziennikarz Roku 2016 i nagrody Debiut Roku 2016 dokumentację trzeba dostarczyć tylko pocztą tradycyjną.

Informacje szczegółowe znajduję się w Regulaminie Konkursu (w załączeniu). Pytania można kierować do Heleny Kwiatkowskiej pod numer 605 234 536.

                                                         nagrody w konkursie Dziennikarz Roku - kaczki dziennikarskie


Szczegółowe informacje i zasady uczestnictwa w konkursie określa regulamin Konkursu. Przed przystąpieniem do konkursu organizatorzy proszą o zapoznanie się z jego treścią. Regulamin oraz karty zgłoszeniowe kandydatur znajdują się w załączeniu.

Komplet dokumentów należy dostarczyć pocztą tradycyjną do 20 marca 2017 na adres organizatora konkursu:
Stowarzyszenie Dziennikarzy RP "Pomorze Zachodnie"
Al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin
z dopiskiem: konkurs „Dziennikarz Roku 2016”,

lub przesłać drogą elektroniczną zeskanowany komplet dokumentów w formacie PDF na adres e-mail: h.kwiatkowska1954@gmail.com


Comments