Konkurs na „Aranżację Hali w Nowym Warpnie”

Chcesz się wykazać kreatywnością? Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina organizuje konkurs „Aranżacja Hali w Nowym Warpnie”- zadaniem Uczestników konkursu będzie stworzenie projektu aranżacji ścian wewnętrznych blaszanej hali na potrzeby V Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Społecznych.


Propozycje projektów można nadsyłać w dniach 18.06. do 13.07. bieżącego roku do biura Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość (al. Wojska Polskiego 31/8) lub też dostarczyć je osobiście. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej propozycji na zagospodarowanie ścian wewnętrznych blaszanej hali o wymiarach: długość ok 28 m, szerokość ok 6 m, wysokość ok 3 m., mieszczącej się w Nowym Warpnie. W dniu 25 sierpnia 2012 r. odbędzie się V Ogólnopolski Przegląd Filmów Społecznych realizowany jest w ramach projektu „Uda się” – Upowszechnianie Idei Przedsiębiorczości Społecznej. Podczas Przeglądu Filmowego zaprezentowane zostaną materiały filmowe związane z rozwojem, funkcjonowaniem i promowaniem ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości społecznej. Maksymalny koszt realizacji projektu nie może być większy niż pięć tysięcy zł. brutto. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć dowolną liczbę projektów, podpisanych imieniem i nazwiskiem Autora/Autorów oraz danymi kontaktowymi tj. numer tel., e-mail, adres.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji o konkursie jest Iwona Giers: tel. 508623294 e-mail: i.giers@owes.org.pl

Komentarze