Konkurs "Lider Ekonomii Społecznej"

Ekonomia społeczna zyskuje w ostatnim czasie na znaczeniu, jednak wciąż jest niedoceniona. Stąd w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego narodził się pomysł, aby uhonorować osoby i organizacje, które działając w obszarze ekonomii społecznej lub wspierające ten obszar, przyczyniają się do aktywizacji społeczności lokalnych, a w konsekwencji do podnoszenia ich jakości życia.
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs „Lider Ekonomii Społecznej 2014”. Już po raz drugi zostaną wyróżnione osoby i podmioty, które w swojej działalności propagują ideę ekonomii społecznej. Nagrodę otrzymają osoby/podmioty, które swoimi działaniami, najpełniej realizują cele konkursu i w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania ekonomii społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Nagrody przyznawane będą w następujących kategoriach:

  1. Samorząd przyjazny ekonomii społecznej.
  2. Podmiot ekonomii społecznej.
  3. Animator ekonomii społecznej (osoba fizyczna).

W Konkursie mogą uczestniczyć: samorządy, przedsiębiorcy, instytucje, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność lub mający siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także osoby fizyczne zamieszkałe i prowadzące działania na terenie województwa.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj


Zgłoś kandydaturę
Drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin lub osobiście dostarczyć do siedziby ROPS, ul. Starzyńskiego 3-4, p. III, pok. 321, Szczecin. Zgłoszenia przyjmowane będą do do dnia 18 września 2014 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 7 października br. podczas Zachodniopomorskiego Forum Integracji Społecznej w Szczecinie.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy ROPS pod nr. tel. 91 42 53 635, e-mail:skalamaga@wzp.pl.

Comments