Konkurs grantowy "Pracownia Talentów" Fundacji Tesco Dzieciom

Fundacja Tesco Dzieciom zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie grantowym na dofinansowanie projektów skierowanych do dzieci i młodzieży, dotyczących walki z marnowaniem żywności. Fundacja sfinansuje około 25 projektów w całym kraju. Aplikacje można składać do 31 sierpnia 2015 roku.

Kto może ubiegać się o grant?

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się edukacją i opieką nad dziećmi i młodzieżą.Prosimy, aby Aplikacje w ramach konkursu „Pracownia Talentów” składały wyłącznie jednostki posiadające osobowość prawną (czyli wpisane do właściwego im rejestru). Aplikacje powinny być złożone zgodnie z reprezentacją danej jednostki.

Jakie są główne cele programu?

Celem programu jest wsparcie edukacji dzieci i młodzieży, promocja działań z zakresu edukacji dotyczącej walki z marnowaniem żywności, będące odpowiedzią na indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży. Fundacja stawia na „edukację na miarę” indywidualnych potrzeb dzieci, ich społeczności lokalnych i wyzwań, przed jakimi przyjdzie im stanąć w przyszłości. Fundacja zwraca uwagę, by projekty realizowane w ramach konkursu „Pracownia Talentów” były silnie powiązane ze społecznością lokalną. 

Co może być przedmiotem dofinansowania i w jakiej wysokości?

Organizacje pozarządowe mogą złożyć aplikację o środki na realizację projektów edukacyjnych: długoterminowych: czas realizacji 9 miesięcy (od października 2015 do czerwca 2016), dofinansowanie do 10000 PLN. Mogą to być: zajęcia (warsztaty, szkolenia i inne). Zakres – minimum 8 godzin zegarowych zajęć w miesiącu, czyli 72 godziny zegarowe przez cały okres trwania Projektu.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej Pracowni Talentów, drogą mailową, pod adresem: dofinansowania@fundacjatesco.pl oraz telefonicznie, pod numerem: 12 255 22 00.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments