Konkurs dla młodzieży na list napisany odręcznie

Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, w tym przykładanie wagi do estetycznego i czytelnego zapisu treści listu (np. użycie papeterii); rozwijanie wyobraźni i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne teksty.

Tematem konkursu jest list do przyjaciela. Może to być list do osoby istniejącej w rzeczywistości lub fikcyjnej. Każdy uczestnik ma prawo do dowolnej interpretacji tematu i rozwinięcie wg własnego uznania.

Dana osoba może przesłać tylko jeden list napisany odręcznie czytelnym pismem. Listy nieczytelne nie będą oceniane. Prace konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu, papeteria itp.) i mieć formę listu w kopercie. W kopercie powinna się znajdować także osobna kartka z danymi uczestnika: imieniem nazwiskiem, adresem (ew. adresem mailowym), telefonem kontaktowym oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w celach konkursu).

Prace należy przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie; Kruszyn , ul. Kasztanowa 1b; 59-700 Bolesławiec, w terminie do 24.10.2014 roku (uwaga: liczy się data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu do pobrania poniżej.

PRZYSTAŃ W INKU!

Comments