Konkurs dla młodych naukowców zajmujących się kulturą

Narodowe Centrum Kultury zaprasza, już po raz dziesiąty, młodych naukowców do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Autor lub autorka zwycięskiej pracy zostanie nagrodzony kwotą 5000 zł

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat aktualnych i ważnych zjawisk zachodzących w sferze kultury. W wymiarze bezpośrednim konkurs ma służyć promowaniu i wspieraniu młodych naukowców, badających i opisujących te zagadnienia.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny dla przyszłych czytelników.

Poprzez organizację konkursu Narodowe Centrum Kultury pragnie podkreślić istotną rolę, jaką w myśleniu o kulturze oraz w badaniach nad nią pełnią środowiska naukowe kształcące badaczy.

Prace należy nadsyłać w dniach 20 maja – 14 sierpnia 2013 r. na adres Narodowego Centrum Kultury. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca grudnia 2013 r.

Nagrody:

I nagroda – publikacja pracy doktorskiej nakładem Narodowego Centrum Kultury oraz 5000 zł
II nagroda – 2500 zł
III nagroda – 1500 zł

Dokumenty do pobrania:

Regulamin wraz z Kartą zgłoszenia oraz Oświadczeniem

Źródło:www.kursnakulture.pl

Comments