Konferencja - "Relacje administracji publicznej i organizacji pozarządowych na Pomorzu Zachodnim"

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego i Pracownia Pozarządowa - współrealizatorzy projektu „Rady Pożytku do STANDARDowego użytku” zapraszają na konferencję Relacje administracji publicznej i organizacji pozarządowych na Pomorzu Zachodnim, która odbędzie się 23 czerwca.
 
Konferencja odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 roku o godz. 10.00 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i członków Rad Działalności Pożytku Publicznego.
Zaprezentowane zostaną m.in. znowelizowana Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, możliwości  pozyskania funduszy dla JST i NGO - płynące z nowej perspektywy finansowania 2014-2020. Odbędzie się debata i wymiana doświadczeń nt. współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i funkcjonowania ciał dialogu społecznego w wymiarze praktycznym. Szczegółowy plan konferencji do pobrania poniżej.

Zaproszeni prelegenci to eksperci i wieloletni praktycy w dziedzinie współpracy JST - NGO, budowania wzajemnych relacji międzysektorowych z Polski i z regionu.

Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne i poczęstunek.  Aby uczestniczyć w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) i przesłać drogą mailową na adres paulina.kelm@pracowniap.org.pl, faxem: 094 340 35 23 lub dostarczyć osobiście do dnia 19 czerwca 2015r. 


Comments