Konferencja naukowa„Zaginione – Ocalone” w Muzeum Narodowym

Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza na konferencję naukową „Zaginione – Ocalone”. Podczas konferencji odbędzie się pierwsza prezentacja publikacji domykającej realizację projektu wykonanego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo Kulturowe”, który obejmuje także ekspozycję pod tym samym tytułem prezentowaną w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie od września 2012 roku.

Publikacja prezentuje część najcenniejszych odkryć archeologicznych z dawnych zbiorów szczecińskich, z terenów położonych obecnie w granicach Polski, które przetrwały ewakuację i zawieruchę wojenną. Zabytki przedstawione są zarówno w formie bogato ilustrowanego katalogu znalezisk, jak i wprowadzenia w powiązane z nimi zagadnienia pomorskich pradziejów i czasów wczesnego średniowiecza. Książka składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy dotyczy historii tworzenia szczecińskiej kolekcji zabytków archeologicznych oraz jej wyjątkowych losów na przestrzeni ostatnich ponad sześćdziesięciu pięciu lat. Pozostałe rozdziały ukazują znaleziska w układzie chronologicznym, w ramach okresów najdawniejszych dziejów kultury na Pomorzu. Publikacja, wydana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, jest dwujęzyczna (języki: polski i angielski).

Konferencja odbędzie się 19 grudnia 2012 (środa) w godzinach od 10:00 do 15:00 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3 (wstęp wolny).

Program konferencji

10.00
Lech Karwowski (Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie)
Otwarcie konferencji

10.05
Władysław Filipowiak i Krzysztof Kowalski (Muzeum Narodowe w Szczecinie)
Archeologia o historii – słów kilka o losach dawnej kolekcji starożytności pomorskich

10.30
Zofia Sulgostowska (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk)
Unikatowe wytwory społeczności paleolitycznych i mezolitycznych z obszaru Polski

11.00
Agnieszka Matuszewska (Uniwersytet Szczeciński)
Pomorze Zachodnie w młodszej epoce kamienia

Przerwa (ok. 11.30–12.00)

12.00
Wojciech Blajer (Uniwersytet Jagielloński)
Wprowadzenie do problematyki kulturowej zabytków z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z dawnej kolekcji starożytności pomorskich

12.30
Bartłomiej Rogalski (Muzeum Narodowe w Szczecinie)
Młodszy okres przedrzymski na Pomorzu Zachodnim

Przerwa (ok. 13.00–13.30)

13.30
Henryk Machajewski (Uniwersytet Gdański)
Pomorze Zachodnie w okresie wpływów rzymskich i we wczesnej fazie okresu wędrówek ludów (I–V/VI wiek)

14.00
Aleksander Bursche (Uniwersytet Warszawski)
Monety rzymskie i wczesnobizantyjskie na południowych wybrzeżach Bałtyku

14.30
Anna B. Kowalska (Muzeum Narodowe w Szczecinie, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk)
„Pomerania” – kraina położona nad morzem. Zarys wczesnośredniowiecznych dziejów


Ekspozycja starożytności pomorskich w Muzeum Narodowym w Szczecinie potrwa do 24 lutego 2013 roku, natomiast w marcu 2013 roku wystawa zostanie otwarta w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Projekt „Zaginione – Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2012. Polecamy!

Comments