KONFERENCJA NAUKOWA PT: "OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI - ROZWIĄZANIA POLSKIE I SKANDYNAWSKIE"

Podczas spotkania przedstawione zostaną różne elementy systemu zabezpieczania opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi w krajach skandynawskich oraz w Polsce. W trakcie Konferencji będzie można zapoznać się z ofertą firm, które zaprezentują różne rozwiązania w zakresie wspomagania opieki nad osobami starszymi.

Organizatorzy zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej pt: "Opieka nad osobami starszymi - rozwiązania polskie i skandynawskie", organizowanej przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja odbędzie się 31 marca 2017 r. w Auli przy ul. Krakowskiej 71/79, w godzinach 10:00 - 14:15.

PROGRAM

10:00 – 10:15 Otwarcie Konferencji – dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US - Dziekan Wydziału Humanistycznego US; Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

I sesja plenarna

10:15 – 11:00 Opieka nad seniorami w modelu nordyckim - przykłady dobrych praktyk z krajów skandynawskich – dr Kaja Zapędowska-Kling - Uniwersytet Łódzki
11:00 – 11:20 System opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi w perspektywie starzejącego się społeczeństwa – dr Rafał Iwański - Uniwersytet Szczeciński
11:20 – 11:40 Opieka nad osobami starszymi w Szczecinie – priorytetowe kierunki zmian
– dr hab. Beata Bugajska - Uniwersytet Szczeciński

11:40 – 12:10 Przerwa kawowa

II sesja plenarna
12:10 – 12:30 Mieszkania chronione i wspomagane dla osób starszych w Szczecinie – stan i perspektywa
– dr Marta Giezek – Dyrektor MOPR w Szczecinie
12:30 – 12:50 Projekt „U siebie mimo wieku”- przykład mieszkania wzorcowego dla seniorów w Warszawie
– dr inż. Jan Cieśla. Partnerem merytorycznym projektu jest Ambasada Danii
12:50 – 13:10 Rozwiązania firmy Pressalit w Danii i w Polsce – łazienki i kuchnie dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych - Beata Richter
13:10 – 13:30 Jak technologia w dziedzinie opieki socjalnej może przyczynić się do lepszych i bardziej efektywnych usług opiekuńczych? - Arild Stapnes Johnsen - Telemedisin - Norwegia
13:30 – 13:45 Projekt: Starość też mnie to czeka – prezentacja programu edukacyjnego z wykorzystaniem symulatora starości – Klaudia Piotrowska, Magdalena Czajkowska – Koło Naukowe Gerontologii Społecznej – Uniwersytet Szczeciński
13:45 – 14:15 Dyskusja

Wydarzenia towarzyszące: stoiska firm prezentujących rozwiązania telemedycyny, prezentacja symulatorów starości; Wystawa fotograficzna: Bliżej siebie
Informacje organizacyjne:
Wydział Spraw Społecznych - sekretariat - tel: 91 424 5672
e-mail: sekretariat-wss@um.szczecin.pl

Comments