Czeski Miesiąc: Kotvy Mája

Zobacz wystawę przedstawiającą najważniejsze czeskie domy towarowe, których projekty i realizacje odegrały niebagatelną rolę w architekturze lat 60. i 70. XX wieku.

Spotkanie z autorem wystawy - Petrem Klimą odbędzie się 1 grudnia 2012 r. sobota) o godz. 19 w dawnym budynku Polmozbytu (pl. Orła Białego). Wystawa jest częścią Czeskiego Miesiąca organizowanego przez Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki. Ekspozycję będzie można oglądać do 17 grudnia 2012 r.

Czeska architektura lat 60. i 70. XX wieku
Wystawa KOTVY MÁJE / Czeskie domy towarowe 1965–1975 przedstawia najważniejsze czeskie domy towarowe, których projekty i realizacje odegrały niebagatelną rolę w czeskiej architekturze lat 60. i 70. XX wieku. Chodzi nie tylko o najbardziej znane budynki typu Kotvy czy Mája w Pradze, ale również o regionalne domy towarowe w Pardubicach, Ołomuńcu, Ústí nad Labem czy Pilźnie. Swoje miejsce mają obok domów oferujących pełen asortyment towarów również Dům bytové kultury (Dom Kultury Mieszkaniowej) w Pradze, Don w Hradcu Králové specjalizujący się w odzieży i dodatkach, a także największe domy spółdzielni produkcyjnych i konsumenckich. Poza obszarem zainteresowania nie pozostało również centrum handlowe Ještěd w Libercu, wyburzone w roku 2009.

Współczesne domy towarowe
Poza różnicami funkcjonalnymi i zróżnicowaniem geograficznym zachowano w wyborze przykładów również różnorodność problemów i tematów tak w architekturze samych budynków, jak i w ich kontekście urbanistycznym. Istotne miejsce zajmują obok zrealizowanych domów również niewprowadzone w życie i prawdopodobnie nieznane szerszej publiczności projekty – chodzi o kilka prac Aleny Šrámkovej z okresu jej działalności w praskim ośrodku Państwowego Instytutu Projektowania dla Handlu Brno czy o wyjątkowy projekt Prioru w Jihlavie autorstwa Růženy Žertovej. W krótkim przekroju zaprezentowane zostały również współczesne słowackie domy towarowe.

Publikacja KOTVY MÁJE / Czeskie domy towarowe 1965–1975
Jednym z celów projektu KOTVY MÁJE / Czeskie domy towarowe 1965–1975, który oprócz wystawy zawiera również publikację pod tą samą nazwą, jest ukazanie wachlarza sposobów rozwiązania typologicznej kwestii domu towarowego w ówczesnej Czechosłowacji, czy chodziło o ambicje inwestora, podejście i pozycję architektów, okoliczności powstania projektu i jego realizacji czy też koncepcję i konstrukcję samych budynków. Na wybranych przykładach można również scharakteryzować tendencje ówczesnej architektury oraz ich odbicie i rozwój w warunkach lokalnych. Pierwotne wartości architektoniczne są równocześnie konfrontowane z współczesnym podejściem. Dalszym celem projektu jest w związku z tym kontynuacja debaty społecznej tak o sensie ochrony i respektowania pierwotnych budynków, jak i możliwościach ich przekształcania.


Fot. Materiały Petr Klíma

Wspomniana publikacja śledzi podstawowe założenia wystawy. Obok bogatej dokumentacji obrazowej oferuje również tekstowe profile poszczególnych obiektów. Środkiem ciężkości publikacji są studia nad praskim Májem i Priorem w Pardubicach, stanowiące głębszą analizę architektury czeskich domów towarowych późnych lat 60. i wczesnych 70. XX wieku. Poza dalszymi artykułami teoretycznymi nie brakuje również komiksu Výlety s ČSSA/02 o domu towarowym Máj – dzieło znanego czeskiego artysty wizualnego i rapera Vladimira 518.

Na wystawę zaprasza Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki oraz Miasto Szczecin.

CZESKI MIESIAC W SZCZECINIE /CZESKI MESIC ve STETINIE
KOTVY MAJE- Czeskie domy towarowe 1965–1975
Autor wystawy / Petr Klíma
Rozwiązania graficzne / Ondřej Brom / Michal Sloboda
Teksty / Helena Doudová / Petra Gajdová / Miroslav Chytil / Michaela Janečková / Petr Klíma / Klára Mergerová / Darina Zavadilová / Barbora Zavadská
Tłumaczenie / Anna Radwan / Jan Jeništa
Współczesne fotografie / Lukáš Beran / Petr Jehlík / Petr Klíma

Wernisaż: 30 listopada 2012, godz. 19
Miejsce
: dawny budynek Polmozbytu pl. Orła Białego II i III piętro
Czas ekspozycji: 23.11.2012 do 17.12.2012Comments