Ojczysty - dodaj do ulubionych

Co można wzuwać, co wkładać, co nakładać, co zakładać, a kogo ubierać? Co oznacza słowo birbant albo popas? Bawmy się naszym językiem na co dzień, a w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych” złóżmy projekt dotyczący „Promocji języka polskiego”.
 

Rusza program „Promocja języka polskiego”, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Jego celem jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka oraz budowanie kompetencji językowych poprzez popularyzację wiedzy o języku polskim oraz doskonalenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną.

W ramach programu „Promocja języka polskiego” rozpatrywane będą projekty edukacyjne, budujące kompetencje językowe i komunikacyjne, kierowane do wszelkich grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Można się też ubiegać o dofinansowanie projektów, popularyzujących wiedzę o języku polskim, w tym m.in. wystaw, konkursów tematycznych, audycji radiowych i telewizyjnych, kampanii i akcji społecznych, warsztatów i gier.

W ramach programu „Promocja języka polskiego” można też uzyskać środki na tworzenie stron i portali internetowych, promujących język polski, popularyzujących wiedzę o języku polskim i kształtujących kompetencje językowe i komunikacyjne.

Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury. Preferowane będą projekty, dotyczące terenów wiejskich lub miejsko-wiejskich oraz małych miast (do 20 tys. mieszkańców).

Wnioski można składać w siedzibie Narodowego Centrum Kultury do dnia 6 sierpnia 2012 roku do godz. 16.00 lub nadsyłać do dnia 6 sierpnia (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa z dopiskiem: „Wniosek do programu „Promocja języka polskiego”.

Pytania: Agata Diduszko-Zyglewskiej: adiduszko@nck.pl, tel. (22) 2100194.

Kampania społeczna 
Kampania społeczno-edukacyjna „Ojczysty - dodaj do ulubionych” ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków, ma przyczynić się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika i że to każdy z nas jest za nią odpowiedzialny.

Ojczysty - dodaj do ulubionych!
"Ojczysty - dodaj do ulubionych" to kampania społeczno-edukacyjna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Organizatorami są Narodowe Centrum Kultury i Rada Języka Polskiego.

 

Przydatne linki:

Comments