Kim jest menedżer ES?

„Menedżer ekonomii społecznej”, „Biznes w podmiotach ekonomii społecznej” oraz „Tworzenie ekonomii społecznej” to kolejne bezpłatne szkolenia skierowane do osób, które zainteresowane są tematem ES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie Aktywa Plus Emilia Kowalska zaprasza na bezpłatne szkolenia:

  • osoby reprezentujące podmioty ekonomii społecznej na szkolenia „Menedżer ekonomii społecznej” (11-13.10.2013),  „Biznes w podmiotach ekonomii społecznej” (8-10.11.2013)
  • osoby fizyczne chcące założyć spółdzielnie socjalne na szkolenie „Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej – spółdzielnie socjalne” (15-24.11.2013), w szczególności zapraszamy grupy inicjatywne.

Uczestnicy szkoleń otrzymają bezpłatnie:
- profesjonalną i praktyczną wiedzę,
- materiały szkoleniowe,
- certyfikat/zaświadczenie ukończenia szkolenia,
- wyżywienie i nocleg,
- ubezpieczenie NNW,
- zwrot kosztów dojazdów na i ze szkolenia,
- dodatkowo: dla osób niepełnosprawnych - asystę; dla osób wychowujących małe dzieci - opiekę,
- doradztwo w zakresie tematyki zajęć.

 Więcej informacji na www.aktywneowes.pl

Zgłoszenia należy przesyłać do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie Aktywa Plus Emilia Kowalska przy ul. Cukrowej 8, pokój 220, faxem na nr: 91 444 34 06. 

Więcej informacji udzielanych jest pod nr tel: 091 444 31 63, pod adresem e-mail: kontakt@aktywneowes.pl

Projekt współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komentarze