„Kierunek: Wschód” 2012 - konkurs

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do udziału w konkursie na wydarzenie promujące wiedzę o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej oraz o współpracy międzynarodowej, pn.: „Kierunek: Wschód”. Zgłoszenia należy składać do 13 lipca 2012 roku.

Zainteresowani proszeni są o przesłanie opisu wydarzeń wraz z planowanym budżetem. Najlepsze propozycje otrzymają możliwość realizacji przy wsparciu finansowym w wysokości do 600 PLN.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, biblioteki, koła studenckie, szkoły średnie oraz grupy nieformalne z Polski.

Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać regulamin konkursu i wypełnić wniosek w generatorze on-line do 13 lipca 2012 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej rita.edudemo.org.pl do 3. września 2012 r.

Więcej informacji na temat konkursu udziela Anna Kertyczak: e-mail anna.kertyczak@edudemo.org.pl, tel. 605 787 757

Konkurs odbywa się w ramach Programu „Przemiany w Regionie” – RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Źródło: www.ngo.pl, link do strony: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/773943.html

Comments