KIEROWANIE ZESPOŁEM - WARSZTATY W INKU

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, artystów, animatorów kultury, aktywistów społeczności lokalnych i początkujących społeczników na bezpłatne warsztaty dotyczące kierowania zespołem.

Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem. Pokaże, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać. Omówione zostaną metody skutecznej motywacji i oceny pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak maksymalnie wykorzystywać czas, by zwiększyć efektywność swoją i pracowników.

Korzyści dla uczestników:
- potwierdzenie lub zaprzeczenie obecnie posiadanym umiejętnościom kierowniczym,
- poznanie własnych deficytów wiedzy oraz umiejętności,
- diagnoza słabych i mocnych stron oraz stojących przed nami szans i zagrożeń,
- umiejętność jasnego definiowania celów oraz rozumienia konieczności ich jasnego komunikowania,
- uzmysłowienie roli komunikacji interpersonalnej jako narzędzia w budowaniu relacji.

Szkolenie poprowadzi Grażyna Nowicka

Grażyna Nowicka posiada bardzo wysokie kompetencje interpersonalne, rozległą wiedzę i wyjątkowo atrakcyjny sposób angażuje uczestników w zajęcia. Jest certyfikowanym trenerem ICF ACC, międzynarodowym coach metody Points of You®, doradcą zawodowym i konsultantem rozwoju biznesu. Specjalizuje się w doradztwie z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi m.in. takie projekty jak: wartościowanie stanowisk pracy, budowanie systemów wynagradzania i motywowania pracowników, wdrażanie systemów ocen pracowniczych, zarządzanie kompetencjami oraz zarządzanie celami. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na wydziale zarządzanie finansami, ukończyła także studia podyplomowe w zakresie podatków i Zarządzania Zasobami Ludzkimi gdzie uzyskała tytuł Menadżera.

Szkolenie poprowadzi Monika Bakalarska

Monika Bakalarska posiada bardzo wysokie kompetencje interpersonalne, twórcze i innowacyjne podejście do zadań praktycznych i trenerskich. Jest zaangażowana w swoje szkolenia i tę siłę zaszczepią swoim uczestnikom. Specjalizuje się w komunikacji werbalnej i niewerbalnej ,opieranie się na wiarygodnych informacjach i szacunku dla odbiorcy. Dostosowanie języka i formy komunikacji do sytuacji i odbiorcy. Autorka projektów szkoleniowych dla firm usługowych, produkcyjnych oraz administracji publicznej. Absolwentka Collegium Balticum – pedagogika magister terapii pedagogicznej i rehabilitacji ruchu. Studia  podyplomowe Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie o kierunku trener biznesu.

Warsztaty odbędą się 2 marca 2018 r. w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury (al. Wojska Polskiego 90) w godzinach od 16:00 do 20:00.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja

Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami zwiększyliśmy liczbę uczestników, niestety lista jest już zamknięta. 

Pytania? Można kontaktować się z nami telefonicznie pod numerem: 91 424 04 64.


CO: Kierowanie zespołem - bezpłatne warsztaty w INKU
GDZIE: INKU Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90
KIEDY: 2 marca 2018 r. | godz. 16-20
DLA KOGO: brak ograniczeń wiekowych
ORGANIZATOR: INKU Szczeciński Inkubator Kultury, Stowarzyszenie Media Dizajn, Gmina Miasto Szczecin
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: http://inkubatorkultury.szczecin.pl/oferta/wydarzenia/275/kierowanie-zespolem-szkolenie-w-inku/

Comments