KIEROWANIE ZESPOŁEM - WARSZTATY W INKU

Z okazji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych zapraszamy Państwa do INKU na bezpłatne szkolenie dotyczące kierowania zespołem. Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych, artystów, animatorów kultury, aktywistów społeczności lokalnych i początkujących społeczników.

Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem. Pokaże, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać. Omówione zostaną metody skutecznej motywacji i oceny pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak maksymalnie wykorzystywać czas, by zwiększyć efektywność swoją i pracowników.

Korzyści dla uczestników:
- potwierdzenie lub zaprzeczenie obecnie posiadanym umiejętnościom kierowniczym,
- poznanie własnych deficytów wiedzy oraz umiejętności,
- diagnoza słabych i mocnych stron oraz stojących przed nami szans i zagrożeń,
- umiejętność jasnego definiowania celów oraz rozumienia konieczności ich jasnego komunikowania,
- uzmysłowienie roli komunikacji interpersonalnej jako narzędzia w budowaniu relacji.

Szkolenie poprowadzi Monika Bakalarska

Monika Bakalarska posiada bardzo wysokie kompetencje interpersonalne, twórcze i innowacyjne podejście do zadań praktycznych i trenerskich. Jest zaangażowana w swoje szkolenia i tę siłę zaszczepią swoim uczestnikom. Specjalizuje się w komunikacji werbalnej i niewerbalnej ,opieranie się na wiarygodnych informacjach i szacunku dla odbiorcy. Dostosowanie języka i formy komunikacji do sytuacji i odbiorcy. Autorka projektów szkoleniowych dla firm usługowych, produkcyjnych oraz administracji publicznej. Absolwentka Collegium Balticum – pedagogika magister terapii pedagogicznej i rehabilitacji ruchu. Studia  podyplomowe Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie o kierunku trener biznesu.

Warsztaty odbędą się w poniedziałek 20 maja 2018 r. w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury (al. Wojska Polskiego 90) w godzinach od 9:00 do 13:00.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązuje jednak wcześniejsza: http://inkubatorkultury.szczecin.pl/oferta/wydarzenia/299/kierowanie-zespolem-szkolenie-w-inku/

Pytania? Można kontaktować się z nami telefonicznie pod numerem: 91 424 04 64 lub pod hwysocka@mediadizajn.pl


CO: Kierowanie zespołem - bezpłatne warsztaty w INKU w ramach Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych
GDZIE: INKU Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90
KIEDY: 20 maja 2019 r. | godz. 9-13
DLA KOGO: brak ograniczeń wiekowych
ORGANIZATOR: INKU Szczeciński Inkubator Kultury, Stowarzyszenie Media Dizajn, Gmina Miasto Szczecin
WSTĘP: bezpłatny
ZAPISY: http://inkubatorkultury.szczecin.pl/oferta/wydarzenia/299/kierowanie-zespolem-szkolenie-w-inku/

Comments