Keep planet spinning!

Rower jest dla ciebie najlepszą formą transportu? Chcesz swoją pasją dzielić się z innymi? Zgłoś się  jako wolontariusz do projektu EVS i wyjdź na miesiąc do Gruzji, by zachęcać swoich rówieśników do tej formy sportu i transportu.

Keep planet spinning! to krótkoterminowy projekt EVS (ang. European Voluntary Service) rozpoczynający się 1 września, kończący 30 października 2012. Wolontariusze z Polski (6 osób) i Estonii (6 osób) w 5 miastach Gruzji (Batumi, Keda, Kobuleti, Shuakhevi, Gonio) będą korzystać z rowerów i tworzyć działania w celu promowania świadomości ludzi młodych na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zachęcać społeczność lokalną do korzystania z przyjaznych środków transportu.

W ramach projektu Wolontariatu Europejskiego wolontariusze będą aktywnie uczestniczyć w różnych działaniach np. warsztatach, akcjach ulicznych i forum teatralnym, głównie skupiając się na promocji zdrowego stylu życia i świadomości ekologicznej.

Będą też uczestniczyć w ekologicznym kempingu w rejonie Ajara, gdzie będą organizowane różne ekologiczne akcje i zajęcia dla lokalnej młodzieży i społeczności.

Wolontariusze EVS będą mogli dowiedzieć się o więcej o kulturze gruzińskiej, stylu życia, dzielić swoje pasje do rowerów i sportu. Będą zachęcać młodych ludzi z Gruzji do refleksji na temat ich życia z perspektywy globalnej i lokalnej.

Z racji tego, że w Gruzji rowery nie są popularne - wolontariusz powinien mieć swój własny rower.

Ubezpieczenie: W ramach EVS wolontariusz ma zapewnione ubezpieczenie AXA
Organizacja goszcząca: DRONI
Wyżywienie: zapewnione
Zakwaterowanie: Organizacja goszcząca zapewnia i opłaca zakwaterowanie + opłacenie rachunków
Przelot: W ramach programu dofinansowane jest 90% kosztów dojazdu

Zgłoszenia: Prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz krótkiego filmiku w języku angielskim
Wiek uczestników: 18-30 lat

Zgłoszenia do 7 sierpnia 2012 do północy (evs@fundacja-cat.pl )

Kontakt w przypadku pytań:
Eurodesk Leszno
Zachodnia 6
64-100 Leszno
www.fundacja-cat.pl

Sekretariat ds. Młodzieży - Centrum Informacji Młodzieżowej
Regionalny Punkt Informacyjny EURODESK
pokój 330 (IV piętro, wejście od szklanej windy)
ul. Piłsudskiego 40-42
70-421 Szczecin
tel. + 48 91 4210292
cim@cim.info.pl;
www.mlodziez.wzp.pl

Komentarze