Każdy może zmienić świat!

Masz głowę pełną pomysłów?  Chcesz kształtować swoje najbliższe otoczenie poprzez realizację oddolnych inicjatyw? A może myślisz o założeniu własnego przedsiębiorstwa? Jeśli nie wiesz od czego rozpocząć pracę lub jak ruszyć dalej, skorzystaj z tej oferty – trwa rekrutacja do projektu „Każdy może zmienić świat”.

„Każdy może zmienić świat” to projekt realizowany przez Szczeciński Inkubator Kultury, reprezentowany przez Stowarzyszenie Media Dizajn, dzięki któremu przedstawiciele zarówno podmiotów ekonomii społecznej (m.in. spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych), Instytucji Otoczenia Biznesu, administracji publicznej, jak i lokalni animatorzy, zdobywają wiedzę z zakresu gospodarki społecznej.

Uczestnicy projektu objęci zostaną 80-godzinnym cyklem szkoleń, połączonym z indywidualnymi  konsultacjami. Eksperci w trakcie prowadzonych zajęć wykorzystują metody Action learning, czyli nauki przez działania i ćwiczenia. Podejście takie rozwija przedsiębiorcze kompetencje lokalnych liderek i liderów, którzy po ukończeniu kursu przygotowani są do profesjonalnej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Szkolenia są bezpłatne.

Pierwszy zjazd zaplanowano na 28 i 29 września 2013 r. w Szczecinie oraz 11 i 12 października 2013 r. w Szczecinku (Szczecineckie Centrum  NGOs, ul.9 Maja 12/11, 78-400 Szczecinek).  Uczestnicy spotkań  otrzymają materiały szkoleniowe, pisemne potwierdzenie uczestnictwa w projekcie, posiłek oraz mogą ubiegać się o refundację kosztów dojazdu.  Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego. Uczestnicy spotkań otrzymają materiały szkoleniowe, pisemne potwierdzenie uczestnictwa w projekcie, posiłek oraz mogą ubiegać się o refundację części kosztów dojazdu.

Ważne daty:

 • do 23 września 2013 r. trwa rekrutacja do szczecińskiej edycji projektu 
 • do 30 września 2013 r.  trwa rekrutacja do szczecineckiej edycji projektu. 

Podczas szkolenia zajęcia przeprowadzane są z takich tematów jak:

 • analiza rynku i strategia marketingowa,
 • procesy produkcyjne,
 • zarządzanie organizacją, finansami i zespołem.

Dodatkowo prowadzone będą ćwiczenia z:

 • planowania projektowego, 
 • negocjacji, komunikacji interpersonalnej, 
 • współpracy w ramach sieci, 
 • technik prezentacji i moderacji. 

 „Każdy może zmienić świat” to program skierowany do:

 • przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe), 
 • instytucji rynku pracy, 
 • lokalnych przedsiębiorców społecznych 
 • animatorów, 
 • przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) oraz administracji publicznej, którzy chcą podnieść kwalifikacje zawodowe, a także zdobyć umiejętności do podejmowania efektywnej pracy w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.

Osoby zainteresowane tematem ekonomii społecznej będą mogły na bieżąco pogłębiać swoją wiedzę, dzięki platformie informacyjnej, zawierającej bezpłatne szkolenie e-learningowe.

Szczegółowe informacje, aktualności oraz harmonogram projektu  dostępny jest na stronie internetowej: http://inkubatorkultury.szczecin.pl/fio-2013/

Kontakt w sprawie projektu oraz rekrutacji: Emilia Wolf (e-mail: ewolf@mediadizajn.pl, tel.: 91 424 04 64).

 Projekt „Każdy może zmienić świat“ realizowany jest przez Stowarzyszenie Media Dizajn. Stowarzyszenie od 1 września 2011 r. prowadzi  Szczeciński Inkubator Kultury (finansowany ze środków Miasta Gminy Szczecin). Inkubator oferuje NGO-som wsparcie merytorycznie poprzez organizację warsztatów, konsultacji i spotkań sieciujących, a także wynajem powierzchni biurowych i użytkowych.  Ponadto Stowarzyszenie posiada doświadczenia w realizacji projektów o zasięgu krajowym (FUNdusze na Kulturę – finansowane z MRR) i międzynarodowym (Ciconia Cross-border Cultural Co-operation – finansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk).

Przydatne linki:
Materiały do pobrania (formularze) 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

Przydatne linki: Szczeciński Inkubator Kultury/ FIO 2013