Jesteśmy razem!

Projekt „Jesteśmy razem” to wspólna inicjatywa siedemnastu organizacji pozarządowych, które spotkały się w Szczecińskim Inkubatorze Kultury. Celem podjętych starań jest integracja środowiska seniorów w województwie zachodniopomorskim oraz podjęcie dialogu międzypokoleniowego.


Skąd pomysł?
Szczeciński Inkubator Kultury zorganizował 19 grudnia 2011 r. seminarium „Kultura i Seniorzy”, w trakcie którego rozmawialiśmy o możliwościach aktywowania osób 50+ przez ofertę kulturalną miasta. Mówiliśmy o barierach jakie musimy pokonać, ale i o ciekawych pomysłach na nowe projekty. W trakcie spotkania pokazaliśmy, jakie możliwości oferuje Akademia Aktywnego Seniora, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Akademia Seniora.

W trakcie seminarium powstał pomysł zrobienia wspólnego projektu dla i z  seniorami. Dodatkową motywacją do działania był  ogłoszony przez Komisję Europejską Rok 2012 – Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.  

Jest pomysł i co dalej?
W trakcie kilku spotkań w Szczecińskim Inkubatorze Kultury powstawał powoli  pomysł na wspólne działania. W spotkaniach uczestniczyła Dorota Kowalewska - dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, która służyła pomocą przy szukaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Każda z uczestniczących w spotkaniach organizacji przedstawiała pomysły, proponowała ciekawe i potrzebne do realizacji inicjatywy.

„Jesteśmy razem”
Po rozmowach (często burzliwych) powstał projekt pod nazwą „Jesteśmy razem”. 13 lutego 2012 r. do Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Koordynatorami projektu będą dwa stowarzyszenia: Media Dizajn i Make it Funky Production. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec maja br. W ramach zaplanowanych działań (po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez komisję oceniającą) odbędą się warsztaty, spotkania kładące nacisk na dialog międzypokoleniowy, integracyjne wyjazdy, szkolenia. Projekt wpisuje się w kampanię społeczną „Sam jesteś stary” (początek czerwiec 2012) organizowaną przez Stowarzyszenie Make it Funky Production oraz dom kultury klub 13 Muz.

Chęć wspólnej realizacji zadania wyraziły następujące organizacje:

 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Akademia Seniora w Szczecinie
 • Miejski Ośrodek Kultury realizujący projekt Akademii Aktywnego Seniora
 • Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych (Collegium Seniorum)
 • Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie
 • Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Twórców Kultury
 • Fundacja "Łączy nas taniec"
 • Fundacja Czas Dialogu
 • Transgraniczny Klaster Szlak wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk
 • Stowarzyszenie Kamera
 • Stowarzyszenie Grupa Progress
 • Stowarzyszenie Aloha
 • Stowarzyszenie Macierz
 • Stowarzyszenie Konie i Natura
 • Stowarzyszenie Make it Funky Production
 • Fundacja Odra Zoo
 • Fundacja Artmosphere


Projekt realizacji wspólnego działania pod hasłem "Jesteśmy razem" popiera Urząd Miasta Szczecina, ZUS oddział Szczecin, Dom Kultury 13 Muz, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej.

Comments